ČSN EN 335-2 (490080) Zrušená norma

Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi. Definice tříd ohrožení biologickým napadením. Část 2: Aplikace na rostlé dřevo

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 335-2:1992. Tato druhá část ČSN EN 335 udává návod na aplikaci tříd ohrožení, definovaných v části 1 ČSN EN 335 na rostlé dřevo, ve vztahu k biologickým činitelům, které toto dřevo mohou napadat. Tato část by měla být používána ve spojení s částí 1 ČSN EN 335. Za pozornost stojí Příloha A, která uvádí (pro uživatele) informace a pokyny ke stanovení příslušné třídy ohrožení a výběru požadované trvanlivosti (buď přirozené nebo získané ošetřením ochranným prostředkem). V čl. A.3 této přílohy jsou formulována všeobecná bezpečnostní ustanovení: Z tohoto čl. citujeme třetí odstavec: "Jestliže dřevěný prvek po ošetření a před zabudováním do interiéru není dostatečně chráněný, existuje pro některé ochranné prostředky na dřevo riziko vyluhování. To se zvláště týká dřevěných prvků v třídách ohrožení 1 a 2, které jsou během výstavby vystaveny povětrnosti. Za těchto okolností a jestliže předepsaný ochranný prostředek na dřevo je vyluhovatelný, musí být dřevěný prvek zakrytý nebo jiným způsobem chráněný i po ošetření, během transportu a výstavby stejně jako bude při užívání." ČSN EN 335-2 (49 0080) byla vydána v lednu 1995.

Označení ČSN EN 335-2 (490080)
Katalogové číslo 16744
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1995
Datum účinnosti 1. 2. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963167442
Norma byla zrušena k 1. 5. 2007
a nahrazena ČSN EN 335-2 (490080)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 335 (490080)
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Třídy použití: definice, aplikace na rostlé dřevo a na výrobky na bázi dřeva