ČSN (normy i změny) z července 1994

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 7001/změna A1 (018021) - červenec 1994

Veřejné informační značky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 7420 (267420) - červenec 1994

Osvědčení výkonu regálových zakladačů. Spolehlivost. Pohotovost

190 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 7296-1 (270110) - červenec 1994

Jeřáby. Grafické značky. Část 1: Všeobecně

190 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61049 (360526) - červenec 1994

Kondenzátory pro použití v obvodech zářivek a jiných výbojových zdrojích světla. Požadavky na provedení

190 Kč

ČSN IEC 263 (368810) - červenec 1994

Měřítka a rozměry pro vynášení kmitočtových charakteristik a polárních diagramů

190 Kč

ČSN ISO 2110 (369340) - červenec 1994

Informační technika. Datová komunikace. 25-pólový konektor rozhraní KZ/UZ a přiřazení čísel kontaktům

230 Kč

ČSN ISO 4902 (369341) - červenec 1994

Informační technika. Datová komunikace. 37-pólový konektor rozhraní KZ/UZ a přiřazení čísel kontaktům

340 Kč

ČSN ISO 4903 (369342) - červenec 1994

Informační technika. Datová komunikace. 15-pólový konektor rozhraní KZ/UZ a přiřazení čísel kontaktům

340 Kč

ČSN ISO 1831 (369502) - červenec 1994

Specifikace tisku pro optické čtení

440 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 2102 (492102) - červenec 1994

Opracované jehličnaté přířezy nábytkové. Technické požadavky

125 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0100/změna Z6 (560100) - červenec 1994

Mikrobiologické zkoušení poživatin, předmětů běžného užívání a prostředí potravinářských provozoven

Změna byla zrušena k 1. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN 62 0002 (620002) - červenec 1994

Třídění a označování pryže

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.95t

262 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 3696 (684051) - červenec 1994

Jakost vody pro analytické účely. Specifikace a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.95t

157 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN 70 8005/změna Z1 (708005) - červenec 1994

Užitkové sklo. Společná ustanovení

32 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN ISO 5019-1 (726200) - červenec 1994

Žárovzdorné tvarovky. Rozměry. Část 1: Pravoúhlé tvarovky

65 Kč

ČSN ISO 5019-2 (726200) - červenec 1994

Žárovzdorné výrobky. Rozměry. Část 2: Klíny

65 Kč

ČSN ISO 5019-3 (726200) - červenec 1994

Žárovzdorné tvarovky. Rozměry. Část 3: Pravoúhlé tvarovky pro mřížoví rekuperátorů

65 Kč

ČSN ISO 5019-4 (726200) - červenec 1994

Žárovzdorné tvarovky. Rozměry. Část 4: Tvarovky pro klenby elektrických obloukových pecí

125 Kč

ČSN ISO 5019-5 (726200) - červenec 1994

Žárovzdorné tvarovky. Rozměry. Část 5: Záklenky

65 Kč

ČSN ISO 5417 (726201) - červenec 1994

Žárovzdorné tvarovky pro vyzdívání rotačních pecí. Rozměry

125 Kč

ČSN ISO 9205 (726202) - červenec 1994

Žárovzdorné tvarovky pro vyzdívání rotačních pecí. Žárovzdorné značení lícní plochy

125 Kč

ČSN 72 7011 (727011) - červenec 1994

Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda válce

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 3150 (733150) - červenec 1994

Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění

230 Kč

ČSN 73 6128 (736128) - červenec 1994

Stavba vozovek. Vtlačované vrstvy

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 5025 (755025) - červenec 1994

Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě

125 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN 79 3832 (793832) - červenec 1994

Zkoušení usní. Roztažnost a pevnost líce usně. Zkouška protržení kuličkou

125 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN 266 (806001) - červenec 1994

Tapety v rolích. Ustanovení pro textilní tapety

230 Kč

ČSN 80 8715 (808715) - červenec 1994

Zkoušení izolovaných a oboustranně povrstvených tlakových požárních hadic

230 Kč