ČSN ISO 7667 (560101) Zrušená norma

Mikrobiologie. Standardní struktura metod mikrobiologického zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7667:1983. Tato norma stanoví standardní strukturu metod mikrobiologického zkoušení. Je určena především pro navrhování metod mikrobiologického zkoušení zemědělských a potravinářských výrobků. V čl. 0.3 úvodní části normy je uvedeno toto Varování před nebezpečím: Je-li nebezpečí např. toxicity nebo kontaminace vyžadující zvláštní opatrnost, musí to být uvedeno na počátků úvodu ve formě Varování. Tato varování se v normách vytisknou tučně. Varování mohou být začleněna rovněž na vhodné místo textu, kde je nutno určité nebezpečí zdůraznit. Je-li třeba, mohou se další informace o bezpečnostních opatřeních, která musí být dodržována, uvést v příloze. V kapitole I (Předmět normy a oblast použití) se dále uvádí: Tato kapitola musí výstižně vymezit účel normy a specifikovat výrobky, pro které platí. Musí obsahovat zejména doplňující, ale i užitné informace , které nemohly být zahrnuty do názvu (např. ne pouze "Clostridium perfringens", ale též "vegetativní formy a spóry"). Musí poskytovat všechny informace umožňující uživateli rychle určit, zda metoda je na výrobek, který je mu určeno zkoušet, aplikovatelná, a to bez výhrad nebo určitých podmínek. Musí určovat typy výrobků, na které je metoda aplikovatelná a hranice, mezi nimiž může být aplikována bez modifikace. Tyto hranice musí zohledňovat přítomnost jiných mikroorganismů ve výrobku a rovněž jakékoli inhibiční vlastnosti výrobku nebo média. Postup jak sestavit jednotlivé kapitoly norem, na něž se tato "kmenová norma" vztahuje je podrobně popsán. Norma tedy stanovuje některé požadavky na normy významné pro hygienu výživy, popř. metody zjišťování (ověřování) některých parametrů. ČSN ISO 7667 byla vydána v červenci 1994.

Označení ČSN ISO 7667 (560101)
Katalogové číslo 16425
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 7. 1994
Datum účinnosti 1. 8. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963164250
Norma byla zrušena k 1. 6. 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)