ČSN ISO 6190 (011662) Zrušená norma

Akustika. Měření hladin akustického tlaku spalovacích turbín pro hodnocení hluku prostředí - Provozní metoda

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6190:1988. Stanovuje pro potřeby hodnocení hluku prostředí provozní metodu měření hladin akustického tlaku v určených místech okolí spalovacích turbin. Metodu lze použít pro stacionární spalovací turbíny v jednom či více uspořádáních. Norma řadu pojmů, o nichž pojednává definuje, a to takto: Čl. 3.1: Hladina akustického tlaku: Hladina akustického tlaku, Lp, vyjádřená v decibelech: desetinásobek dekadického logaritmu poměru kvadrátu efektivní hodnoty akustického tlaku a kvadrátu referenčního akustického tlaku:

p2
Lp = 10 log --,
p2O

kde p je efektivní hodnota akustického tlaku;
pO referenční akustický tlak (= 20 µPa).

Čl.3.2: Ekvivalentní hladina akustického tlaku: Ekvivalentní hladina akustického tlaku, Leq, vyjádřená v decibelech:

1 +T p2(t)
Leq = 10 log -- ¦ ---- dt
TO +O p2O

kde p(t) je okamžitý akustický tlak;
pO referenční akustický tlak (20 µPa);
T doba pozorování, v sekundách.

Čl.3.3: Hluk pozadí: Hladina akustického tlaku v místě mikrofonu, která není v tomto místě a v uvažovaném čase vyvolávaná zkoušeným zařízením. Dále jsou definována kritéria platnosti měření, požadavky na přístroje a měřicí místa, vlastní měření i výpočet hladin akustického tlaku a další. ČSN ISO 6190 (01 1662) byla vydána v červenci 1994.

Označení ČSN ISO 6190 (011662)
Katalogové číslo 16482
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 7. 1994
Datum účinnosti 1. 8. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963164823
Norma byla zrušena k 1. 8. 2002