Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN 73 6121 (736121) Zrušená norma

Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Zobrazit všechny normy ze třídy 7361 Silniční komunikace

ICS: 93.080.10 Stavba pozemních komunikací

Označení ČSN 73 6121 (736121)
Katalogové číslo 16393
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 7. 1994
Datum účinnosti 1. 8. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963163932
Změny a opravy Z1 3.99t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2008
a nahrazena ČSN 73 6121 (736121), ČSN 73 6122 (736122), ČSN EN 13108-1 (736140), ČSN EN 13108-2 (736140), ČSN EN 13108-20 (736140), ČSN EN 13108-21 (736140), ČSN EN 13108-5 (736140), ČSN EN 13108-6 (736140), ČSN EN 13108-7 (736140), ČSN EN 13108-8 (736140)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku. Norma platí pro zhotovení a zkoušení hutněných asfaltových vrstev vozovek pozemních komunikací a letišť, vrstev nemotoristických komunikací, dopravních a jiných ploch z asfaltového betonu, asfaltových koberců a obalovaného kameniva. Oblast použití normy se objasňuje v názvoslovné části takto : Čl.2.2.2 Asfaltový koberec: Krytová, popř. podkladní vrstva z asfaltové směsi specifických vlastností; dělí se na: asfaltový koberec - mastixový, - drenážní, - tenký, - otevřený. Čl.2.2.2.2 Asfaltový koberec drenážní: Vysoce mezerovitá obrusná vrstva, schopná odvádět srážkovou vodu a snižovat hlučnost jízdy vozidel. V čl.5. 2, který se týká asfaltu se stanoví, že na výrobu asfaltových směsí se použije asfalt odpovídající ČSN 65 7201 nebo ČSN 65 7206 nebo jejich směs. Směs těchto asfaltů s jinými asfalty (asfalty přírodní, asfalty obsažené v R-materiálu), modifikované asfalty, asfalty s přísadami nebo asfalty zahraniční je možno použít jen na základě provedených zkoušek a ověření jejich vlastností. Z hlediska možného rizika je důležitá normalizace teplot: Pracovní teploty pro obalování asfaltových směsí jsou v tabulce 10, a to v rozmezí 125 - 195 °C. Zajímavé (a v normách málo zaznamenané) je ustanovení čl.7.4.2, kde se uvádí: Proti nalepování asfaltových směsí na stěny a dno dopravního prostředku se doporučuje použít vhodné roztoky. Petrolej, nafta, benzín a jiná rozpouštědla není dovoleno používat. Dále pak v čl.7.5.2 jsou uvedeny minimální teploty při rozprostírání asfaltových směsí, které jsou konkretizovány v tab. 11 v rozmezí 100 - 175 °C. Jak je to v normách této skupiny obvyklé, jsou tedy stanoveny zejména požadavky na stavební materiály, stavební směsi, stavební práce a jejich zkoušení a kontrolu. Navíc je připojena kap. 9: "Ochrana zdraví při práci", která obsahuje tento text: Čl.9.1 Před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni s příslušnými předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci. Čl.9.2 Při obsluze agregátů, manipulaci s ohřátým kamenivem a asfaltem, dopravě a zpracování horkých asfaltových směsí se musí dodržovat příslušné dopravní, bezpečnostní a zdravotní předpisy a používat osobní ochranné pracovní prostředky. ČSN 73 6121 byla vydána v červenci 1994. Nahradila ČSN 73 6149 z 6.5.1991 a ČSN 73 6146 z 15.11.1967. V porovnání s těmito zrušenými normami je navíc do ČSN 73 6121 zahrnuta i problematika ON 73 6188, ON 73 6154 a OPK 73 6155.

Náhled obsahu normy

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 73 61 21
  • ČSN 736121
  • ČSN 73 61 21 : 1994
  • ČSN 736121:1994
  • ČSN 73 6121:1994