ČSN 73 6124 (736124) Zrušená norma

Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickým pojivem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku. Norma platí pro zhotovení a zkoušení stmelených vrstev vozovek pozemních komunikací, vrstev nemotoristických komunikací, dopravních a jiných ploch z podkladového, válcovaného a mezerovitého betonu a z kameniva zpevněného cementem, popř. jiným pojivem. Jak je to v normách této skupiny obvyklé , jsou stanoveny zejména požadavky na stavební materiály, stavební směsi, stavební práce a jejich zkoušení a kontrolu. ČSN 73 6124 byla vydána v červenci 1994. Nahradila ČSN 73 6189 z 13.6.1989.

Označení ČSN 73 6124 (736124)
Katalogové číslo 16353
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 1994
Datum účinnosti 1. 8. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963163536
Norma byla zrušena k 1. 4. 2008
a nahrazena ČSN 73 6124-1 (736124), ČSN 73 6124-2 (736124), ČSN EN 14227-1 (736156), ČSN EN 14227-10 (736156), ČSN EN 14227-11 (736156), ČSN EN 14227-12 (736156), ČSN EN 14227-13 (736156), ČSN EN 14227-14 (736156), ČSN EN 14227-2 (736156), ČSN EN 14227-3 (736156), ČSN EN 14227-4 (736156), ČSN EN 14227-5 (736156)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 61 24
  • ČSN 736124
  • ČSN 73 61 24 : 1994
  • ČSN 736124:1994
  • ČSN 73 6124:1994