ČSN 73 6122 (736122) Zrušená norma

Stavba vozovek. Lité asfalty

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku. Norma platí pro zhotovení a zkoušení vrstev vozovek pozemních komunikací a mostů, vrstev nemotoristických komunikací, dopravních a jiných ploch z litých asfaltů silničních a pro konstrukční vrstvy ve výrobních halách, na střechách a na dalších plochách z litých asfaltů speciálních. Charakter používaného asfaltu specifikuje čl.5.2: Na výrobu směsi litého asfaltu se použije asfalt silniční ropný A 15, A 25, A 45 a A 65 podle ČSN 65 7201, asfalt silniční polofoukaný A-P 15, A-P 25, A-P 45 a A-P 65 podle ČSN 65 7206 nebo směs uvedených asfaltů. V případě použití R-materiálu (tj. regenerovaného již použitého asfaltu) je možno také použít asfalt A 80 podle ČSN 65 7201 nebo asfalt A-P 80 podle ČSN 65 7206. Z hlediska možného rizika je důležitá normalizace teplot: Pracovní teploty asfaltu uvádí tab. 11, a to v rozmezí 140 - 220 °C. Zajímavé (a v normách málo zaznamenané) je ustanovení čl.7.4.3, kde se uvádí: Proti nalepování směsi je možno stěny pracovních nádob natírat nebo nastříkat mýdlovým roztokem nebo olejovou emulzí. Používání petroleje, nafty a jiných rozpouštědel je zakázáno. Jak je to v normách této skupiny obvyklé, jsou tedy stanoveny zejména požadavky na stavební materiály, stavební směsi, stavební práce a jejich zkoušení a kontrolu. Navíc je připojena kap. 9: "Ochrana zdraví při práci", která obsahuje tento text: Čl.9.1 Před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni s příslušnými předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci. Čl.9.2 Při obsluze agregátů, manipulaci s ohřátým kamenivem a asfaltem, dopravě a zpracování horkých asfaltových směsí se musí dodržovat příslušné dopravní, bezpečnostní a zdravotní předpisy a používat osobní ochranné pracovní prostředky. ČSN 73 6122 byla vydána v červenci 1994. Nahradila ČSN 73 6150 z 27.3.1974.

Označení ČSN 73 6122 (736122)
Katalogové číslo 16394
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 1994
Datum účinnosti 1. 8. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963163949
Norma byla zrušena k 1. 4. 2008
a nahrazena ČSN 73 6121 (736121), ČSN 73 6122 (736122), ČSN EN 13108-1 (736140), ČSN EN 13108-2 (736140), ČSN EN 13108-20 (736140), ČSN EN 13108-21 (736140), ČSN EN 13108-5 (736140), ČSN EN 13108-6 (736140), ČSN EN 13108-7 (736140), ČSN EN 13108-8 (736140)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 61 22
  • ČSN 736122
  • ČSN 73 61 22 : 1994
  • ČSN 736122:1994
  • ČSN 73 6122:1994