ČSN 73 6130 (736130) Zrušená norma

Stavba vozovek. Emulzní kalové vrstvy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku. Norma platí pro zhotovení a zkoušení vrstev vozovek pozemních komunikací, vrstev nemotoristických komunikací, dopravních a jiných ploch z emulzních kalových směsí, zejména kalových zákrytů. Pro objasnění objektu zájmu této normy citujeme definici: Čl.2.2.1 Emulzní kalová směs (stavební směs): Směs kameniva, kationaktivní asfaltové emulze, stabilizátorů a vody, vyráběná za studena. Jak je to v normách této skupiny obvyklé, jsou stanoveny zejména požadavky na stavební materiály, stavební práce a jejich zkoušení a kontrolu. ČSN 73 6130 byla vydána v červenci 1994. Touto normou se nahrazuje v celém rozsahu ON 73 6156 Kalové zákryty typu Slurry Seal z 23.4.1980.

Označení ČSN 73 6130 (736130)
Katalogové číslo 16376
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 1994
Datum účinnosti 1. 8. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963163765
Norma byla zrušena k 1. 7. 2009
a nahrazena ČSN 73 6130 (736130)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 61 30
  • ČSN 736130
  • ČSN 73 61 30 : 1994
  • ČSN 736130:1994
  • ČSN 73 6130:1994