ČSN ISO 8988 (641512) Zrušená norma

Plasty. Fenolické pryskyřice. Stanovení obsahu hexamethylen-tetraminu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 8988:1989. Tato zkušební norma v Národní předmluvě uvádí mezi souvisícími normami ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. Předepisuje dvě metody stanovení obsahu hexamethylentetraminu ("hexa") ve fenolických pryskyřicích. Obě metody jsou ekvivalentní. Metodu podle Kjeldahla, popsanou v kapitole 2, nelze použít pro fenolické pryskyřice, které obsahují dusíkaté sloučeniny. Perchlorátová metoda, popsaná v kapitole 3, není použitelná pro pryskyřice, obsahující jiná bázická nebo kyselá aditiva. V úvodu kap. 2: Kjeldahlova metoda, je tento text: Upozornění: Z bezpečnostních důvodů se stanovení Kjeldahlovou metodou musí provádět v digestoři. Podobně v kap. 3: Perchlorátová metoda, je v čl.3.3.3 (Kyselina chloristá, roztok 70 % objemových) tento text: Upozornění: V přítomnosti organických látek je kyselina chloristá nebezpečná, neboť při jejím přebytku může dojít k explozi. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN ISO 8988 (64 1512) byla vydána v červenci 1994. Nahradila čl. 17 Metoda B a čl. 18 Metoda C v ČSN 64 1501 z 1.2.1989.

Označení ČSN ISO 8988 (641512)
Katalogové číslo 16406
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 7. 1994
Datum účinnosti 1. 8. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963164069
Norma byla zrušena k 1. 8. 1998
a nahrazena ČSN EN ISO 8988 (641512)