ČSN 73 6129 (736129) Zrušená norma

Stavba vozovek. Postřiky a nátěry

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku. Norma platí pro zhotovení a zkoušení postřiků a nátěrů vozovek pozemních komunikací, vrstev nemotoristických komunikací, dopravních a jiných ploch. Podle použitého pojiva se postřiky dělí na: asfaltové, emulzní a dehtové. Podle použitého pojiva (5.2.1) se nátěry dělí na: asfaltové, emulzní, dehtové, asfaltodehtové, se speciálním pojivem. K tomu čl.5.2.1 konkretizuje: Na postřik nebo nátěr se použije pojivo: polotuhý asfalt, ředěný asfalt, regenerační asfalt, asfaltová emulze, dehet: silniční dehet D III, D IV nebo DP podle ČSN 65 8011, asfaltodehet, speciální pojivo (např. epoxybitumen, polyuretandehet apod.). V normě je obsažena rozsáhlá kap. 8 "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci", která má 4 články. Z jejích ustanovení vyjínáne: Čl.8.1 Ředěné a regenerační asfalty obsahují ředidla, která jsou ve smyslu ČSN 65 0201 hořlavými kapalinami II. třídy nebezpečnosti. Čl.8.2 se týká místního účinku pojiv. Čl.8.3 stanoví technická opatření, jimiž se "na pracovišti musí dosáhnout takový stav, aby pracující nebyli vystaveni parám rozpouštědel v koncentraci, která by přesáhla nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) 500 mg.m-3." (Pravděpodobně se rozumí koncentrace benzínu.) Dále se v tomto čl. stanovují obvyklá organizační opatření. Konečně čl.8.4 se zabývá organizací práce na volném prostranství. ČSN 73 6129 byla vydána v červenci 1994. Nahradila ČSN 73 6141 z 4.4.1973 a ČSN 73 6142 z 25.4.1991.

Označení ČSN 73 6129 (736129)
Katalogové číslo 16395
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 1994
Datum účinnosti 1. 8. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963163956
Norma byla zrušena k 1. 12. 2008
a nahrazena ČSN 73 6129 (736129)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 61 29
  • ČSN 736129
  • ČSN 73 61 29 : 1994
  • ČSN 736129:1994
  • ČSN 73 6129:1994