ČSN EN 252 (490692) Zrušená norma

Postup zkoušek pro zjišťování relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo ve styku se zemí ve volné přírodě

ČSN EN 252 Postup zkoušek pro zjišťování relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo ve styku se zemí ve volné přírodě
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 252:1989. Popisuje postup zkoušek pro zjištění relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo ve volné přírodě, při použití vakuo-tlakové impregnace nebo jiných postupů, které poskytují plné proimpregnování, aby se předešlo odbourávání dřeva mikroorganismy při styku dřeva se zemí. Tento postup lze použít i v oblastech, ve kterých existuje ohrožení termity. Účinnost zkoušeného ochranného prostředku na dřevo je stanovena srovnáním s referenčním ochranným prostředkem, který byl použit normovaným postupem. Korelace mezi výsledky těchto zkoušek ve volné přírodě a jejich praktickým použitím může být u různých ochranných prostředků rozdílná. Tento postup je vhodný pro zkoušení všech druhů ochranných prostředků za předpokladu plného proimpregnování zkušebních těles. Postup zkoušky: Dřevěná tělesa se ošetří roztoky ochranného prostředku v postupné řadě příjmů ochranného prostředku. Po usušení, a je-li vyžadováno tak i po přiměřené době fixace, se tělesa zasadí částí své délky do země vybraného pokusného pole. Postačující je jediné pokusné pole. Dřevěná tělesa jsou pravidelně zkoušena a jejich stav je srovnáván s neošetřenými kontrolními tělesy a se skupinou dřevěných těles, která byla ošetřena referenčním ochranným prostředkem. Obě skupiny ukazují agresivitu pokusného pole. Za pozornost stojí normou předepsaná složení referenčního ochranného prosatředku na dřevo: Jeden je 35 % CuSO4 + + 45 % K2Cr2O7 + 20 % As2O3. Druhý je 50 % CuSO4 + 48 % K2Cr2O7 + 2 % As2O3. Norma se podrobně zabývá též způsobem vyhodnocování zkoušek. ČSN EN 252 (49 0692) byla vydána v červenci 1994.

Označení ČSN EN 252 (490692)
Katalogové číslo 16426
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 1994
Datum účinnosti 1. 8. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963164267
Norma byla zrušena k 1. 6. 2015
a nahrazena ČSN EN 252 (490692)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)