ČSN ISO 2860 (277515) Zrušená norma

Stroje pro zemní práce. Minimální přístupové rozměry

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 2860:1992. Specifikuje minimální přístupové otvory na zemních strojích, jak je definováno v ČSN ISO 6165, pro: a) přístup ruky; b) přístup hlavy; c) přístup těla; d) přístup paže; e) přístup pro dvě ruce. Norma poskytuje technikům a konstruktérům informaci k tomu, aby byly přístupové otvory, kterými je zařízení a stroj opatřen pro prohlídky, seřizování a údržbu, dostatečně velké pro zamýšlenou činnost řidiče v terénu nebo v dílně. Rozměry uvedené v článcích 3.1 až 3.4 jsou doporučená minima pro omezenou činnost prováděnou otvorem. Ve specifických případech, v závislosti na povaze úkolu, rozměru a množství částí atd., budou potřebné větší otvory. Větší otvory pro přístup v arktickém oděvu jsou určeny pro zemní stroje a zařízení s předpokládaným užitím v chladném prostředí. Doporučené otvory, viz obrázky 1 - 5, jsou, na základě dostupných antropometrických údajů, nejmenší otvory, které vyhoví 95. percentilu řidičů, jak je definováno v ISO 3411 (zavedena jako ČSN EN 23411). Články 3.1 až 3.4 obsahují na obrázku 1 - 5 nákresy paže, ruky a obou rukou, hlavy a těla současně s tabulkami minimálních rozměrů přístupových otvorů ve tvaru kruhu, obdélníku nebo elipsy. ČSN ISO 2860 (27 7515) byla vydána v červenci 1994.

Označení ČSN ISO 2860 (277515)
Katalogové číslo 16428
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 7. 1994
Datum účinnosti 1. 8. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963164281
Změny a opravy Z1 5.00t
Norma byla zrušena k 1. 8. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 2860 (277515)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)