ČSN IEC 332-3 (347113) Zrušená norma

Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru. Část 3: Zkoušky vodičů nebo kabelů ve svazcích

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato technická zpráva popisuje metodu typových schvalovacích zkoušek tak, aby bylo možné stanovit schopnost šíření požáru u svazků kabelů za stanovených podmínek, bez ohledu na jejich použití, tj. silové rozvody, telekomunikace (včetně přenosu dat a kabelů se světlovodnými vlákny), atd.
Jsou doporučeny tři kategorie lišící se dobou trvání zkoušky a množstvím nekovového materiálu zkoušeného vzorku (viz tabulku I); nevztahují se však bezpodmínečně k různým úrovním bezpečnosti skutečné instalace kabelů. Kategorie A má dvě označení podle způsobu montáže.

Označení ČSN IEC 332-3 (347113)
Katalogové číslo 16252
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 1994
Datum účinnosti 1. 8. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963162522
Změny a opravy Z1 8.98t, Z2 11.01t, Oprava 1 8.02t
Norma byla zrušena k 1. 8. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)