ČSN EN 118 (490690) Zrušená norma

Ochranné prostriedky na drevo. Zisťovanie preventívneho účinku proti Reticulitermes santonensis de Feytaud. Laboratórna metóda

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 118:1990. Stanovuje metodu na zjišťování preventivního účinku ochranného prostředku na dřevo proti Reticulitermes santonensis de Feytaud (= druh termita), přičemž ochranný prostředek na dřevo se používá na povrchu dřeva. Tato metoda se může použít jak na jiné druhy Ratiulitermes tak i na další druhy rodu Rhinotermitidae, přičemž se v případě potřeby přizpůsobí teplotním vlhkostním podmínkám specifických požadavků příslušných druhů. Tato metoda se používá jednak na organické ochranné prostředky ve vodě nerozpustné, které se používají na suché dřevo, dále na organické ochranné prostředky ve vodné disperzi a konečně na vodorozpustné ochranné prostředky, například soli za předpokladu, že se tyto prostředky používají na ošetření suchého dřeva. Není použitelná na difúzní ošetření máčením vlhkého dřeva. Je použitelná i pro zkušební tělesa, která byla vystavena vhodnému namáhání stárnutím. Podstata zkoušky: povrch dvojitého zkušebního tělesa z dřeviny náchylné na napadení se ošetří ochranným prostředkem na dřevo. Po té se dvojité zkušební těleso rozdělí na dvě zkušební tělesa, která se vystaví definované kolonii Reticulitermes santonensis. Napadení se zjistí po stanovené době ve zkušebních podmínkách. Výsledky se porovnají s výsledky na neošetřených zkušebních tělesech. Norma předepisuje práci v ochranných rukavicích. Jiná opatření na ochranu zdraví neudává. Dále upozorňuje, že vzorek ochranného prostředku na dřevo musí tento prostředek přesně reprezentovat. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Je popsán i obsah protokolu o zkoušce, kde z hlediska hygieny práce je významná nejen přesná specifikace ochranného prostředku, ale i použité rozpouštědlo. ČSN EN 118 (49 0690) byla vydána v červenci 1994.

Označení ČSN EN 118 (490690)
Katalogové číslo 16379
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 1994
Datum účinnosti 1. 8. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963163796
Norma byla zrušena k 1. 11. 2005
a nahrazena ČSN EN 118 (490690)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)