ČSN ISO 7503-1 (404012) Zrušená norma

Hodnocení povrchové kontaminace. Část 1: Zářiče beta (maximální energie částic větší než 0,15 MeV) a zářiče alfa

ČSN ISO 7503-1 Hodnocení povrchové kontaminace. Část 1: Zářiče beta (maximální energie částic větší než 0,15 MeV) a zářiče alfa
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7503-1:1988. Tato část ISO 7503 se vztahuje na hodnocení kontaminace povrchu zařízení a pracovních prostor, stínicích kontejnerů na radioaktivní látky a uzavřených zářičů. Kontaminace se vyjadřuje pomocí plošné aktivity. Tato část ISO 7503 se nevztahuje na hodnocení kontaminace povrchu kůže a oděvu. Vztahuje se na zářiče beta, jejichž maximální energie částic, Emax, je větší než 0,15 MeV, a na zářiče alfa.
Cíl měření povrchové kontaminace je dvojí:
a) za prvé, detekovat kontaminaci, tak aby se vůbec zjistila její existence a šíření a aby se kontroloval její pohyb z povrchu s vyšší kontaminací k povrchu s kontaminací nižší,
b) za druhé, vyhodnotit plošnou aktivitu, aby se zjistilo, zda její hodnoty nepřekračují přípustné meze (odvozené limity).
Norma podrobně popisuje postupy hodnocení povrchové kontaminace, způsob kalibrace přístroje i formu a obsah protokolu o měření. Za pozornost stojí informativní příloha A, která obsahuje výklad základních pojmů, vztahujících se k měření včetně seznamu zářičů beta, jejichž kontaminaci lze vyhodnotit postupem podle této části ČSN ISO 7503. ČSN ISO 7503-1 (4012) byla vydána v červenci 1994. Nahradila ČSN 40 4012 z 24.11.1971 a ČSN 40 4016 z 24.4.1974.

Označení ČSN ISO 7503-1 (404012)
Katalogové číslo 16366
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 1994
Datum účinnosti 1. 8. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963163666
Norma byla zrušena k 1. 5. 2017
a nahrazena ČSN ISO 7503-1 (404012)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 7503-2 (404012)
Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 2: Zkouška otěrem

ČSN ISO 7503-3 (404012)
Měření radioaktivity - Měření a hodnocení povrchové kontaminace - Část 3: Kalibrace přístrojů