ČSN 75 5201 (755201) Zrušená norma

Vodárenství. Navrhování úpraven pitné vody

ČSN 75 5201 Vodárenství. Navrhování úpraven pitné vody
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro navrhování nových a pro rekonstrukci provozovaných úpraven pitné vody. Základní informace o požadavcích na tyto úpravny poskytuje kap. 3 "Všeobecné požadavky". Za pozornost stojí prakticky všechny články této kapitoly: 3.1 "Pro úpravu vody na vodu pitnou určenou k hromadnému zásobování se má přednostně používat chráněný zdroj surové vody". Čl.3.2 "Výběr a vybudování zdroje pro úpravu na pitnou vodu je záležitost dlouhodobá a proto je nutno, aby se průzkumné práce prováděly v předstihu před využíváním zdroje k zásobování vodou". Čl.3.3 "Úpravna vody může být realizována v etapách, přičemž první etapa musí zajistit krytí potřeby vody oblasti zásobované vodou na dobu stanovenou technicko - ekonomickým rozborem. Výstavba další etapy má co nejméně zasahovat do současného provozu". Čl.3.4 "Pro technicko - ekonomický rozbor se uvažuje roční průměrná dodávka vody v cílovém roce". Čl.3.5 "Výběr zdroje, umístění úpravny vody, technologie úpravy vody a provoz podléhají ve smyslu platných předpisů souhlasu místně příslušného orgánu státního zdravotního dozoru. Dále jsou normalizovány požadavky na kapacitu úpravny vody, na zdroje vody na návrh technologie úpravy,, návrh dávkování chemikálií apod. v kap. 8: Navrhované parametry technologických procesů úpravy vody se pojednává o nejrůznějších způsobech "zdravotního zabezpečení vody" (ozonizace, chlorace, apod.) a také o manipulaci se vznikajícím kalem. Bezpečnostní a hygienické otázky se řeší i v dalších kapitolách ( např. 12: "Elektrotechnické zařízení"). Požadavky na pracovní prostředí jsou obsaženy v kap. 13: "Návrh úpravárenských jednotek", kde se stanovují požadavky i na vytápění a větrání, na technická ochranná opatření při práci s chemikáliemi apod. Přes to je připojena i kap. 15 "Bezpečnost práce a pracovní prostředí", kde se - bohužel odkazuje jen na bezpečnostní (čl. 15.1) a hygienické (čl. 15.2) předpisy a na ČSN 34 1010 pro elektrická zařízení. Stejně obecně se pojednává v poslední kap. 16. o "Požární bezpečnosti". ČSN 75 5201 byla vydána v červenci 1994. Touto normou se řeší problematika obsažená v ON 75 5201 "Navrhování úpraven pitné vody" z 5.1.1989.

Označení ČSN 75 5201 (755201)
Katalogové číslo 16397
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 1994
Datum účinnosti 1. 8. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963163970
Norma byla zrušena k 1. 5. 2010
a nahrazena ČSN 75 5201 (755201)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 52 01
  • ČSN 755201
  • ČSN 75 52 01 : 1994
  • ČSN 755201:1994
  • ČSN 75 5201:1994