ČSN ISO 7409 (654805) Zrušená norma

Hnojiva. Označování. Způsob provedení na jednotce balení a deklarované údaje

ČSN ISO 7409 Hnojiva. Označování. Způsob provedení na jednotce balení a deklarované údaje
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 7409:1984. Určuje postup pro označování obalů nebo etiket pro hnojiva v souladu s národními předpisy. Postup je použitelný na všechna balení hnojiv. Deklarované údaje musí být čitelně a nesmazatelně vyznačeny na jednotném a kontrastním podkladu. Kapitola 6 uvádí příklady deklarovaných údajů. Hygienicky významné je ustanovení o složení hnojiva, což je uvedeno v čl.6.3. Podle tohoto ustanovení se deklaruje: obsah(y) živiny (živin); forma (formy) a/nebo rozpustnost( i); a konečně zrnění, je-li to vhodné. ČSN ISO 7409 (65 4805) byla vydána v červenci 1994.

Označení ČSN ISO 7409 (654805)
Katalogové číslo 16414
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 7. 1994
Datum účinnosti 1. 8. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963164144
Norma byla zrušena k 1. 10. 2018
a nahrazena ČSN ISO 7409 (654805)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)