ČSN ISO 6394 (011659) Zrušená norma

Akustika. Měření hluku šířeného vzduchem vyzařovaného stroji pro zemní práce. Místo obsluhy. Podmínky stacionární zkoušky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6394:1985. Popisuje metodu určení hluku vyzařovaného stroji pro zemní práce v místě obsluhy vyjádřeného ekvivalentní hladinou zvuku A za podmínek stacionární zkoušky stroje. Norma je použitelná pro následující typy strojů pro zemní práce (viz rovněž příloha, kde jsou jednotlivé stroje definovány a je uveden i jejich nákres.): lopatová rýpadla (hydraulická nebo lanová), traktory na pásovém a kolovém podvozku s dozerovým pracovním zařízením a nakladače na pásovém a kolovém podvozku. Za pozornost stojí tato definice v kap. 4: Ekvivalentní hladina zvuku A LpAeQ,T: hladina akustického tlaku frekvenčně vážená funkcí A zprůměrovaná na energetickém základu za celou periodu měření. Dále pak, v kap. 7, která je věnována měření ekvivalentních hladin zvuku A, je toto důležité ustanovení: "V průběhu měření musí být obsluha v poloze, ve které se nachází, když řídí stroj. Spolupracovníci nesmí být v těsné blízkosti nebo v kabině. Obsluha na sobě nesmí mít ani oděv abnormálně absorbující hluk, ani jakýkoliv klobouk nebo šálu (pouze ochrannou přílbu používanou z bezpečnostních důvodů, nebo přílbu či konstrukci použité jako držák mikrofonu), které by mohly ovlivnit měření hluku." Tím se nepochybně zajišťuje dostatečná objektivita měření. Dále jsou normalizovány zejména: příprava provozu stroje a místa obsluhy (kap. 8), dále provádění akustických měření a určení jejich výsledků (kap. 9 a 10, zaznamenávané informace (kap. 11) a další. ČSN ISO 6394 (01 1659) byla vydána v červenci 1994.

Označení ČSN ISO 6394 (011659)
Katalogové číslo 16419
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 7. 1994
Datum účinnosti 1. 8. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963164199
Norma byla zrušena k 1. 1. 2001
a nahrazena ČSN ISO 6394 (011659)