ČSN ISO 1503 (833508) Zrušená norma

Geometrická orientace a směry pohybů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 1503:1977. Stanovuje a definuje směrové pojmy ve stacionárních situacích (geometrická orientace), dále definuje směry pohybů a stanovuje pravidla pro jejich určení a konečně stanovuje pravidla pro koordinaci směrů pohybů ovládacích prvků se zamýšlenými změnami technických objektů. Je to základní norma pro použití při tvorbě jiných norem, ve kterých hraje nějakou roli geometrická orientace nebo směr pohybu. Nesmírně rozsáhlá norma blíže specifikuje (a řadou nákresů provází) uvažovaný objekt, provozovatele, polohu ve vztahu k objektu (orientace v prostoru), pojmy a směry lineárních resp. rotačních pohybů, kombinované pohyby v rovině, pohyby v prostoru a konečně (v kap. 10) směry pohybů ovládacích prvků. V čl.10.1 především norma definuje, že ovládacím prvkem rozumí mechanickou, elektrickou, pneumatickou hydraulickou nebo jinou součást, která může být ovládána fyzikálními nebo dokonce chemickým procesy při řízení pohybů a jiných změn v uvažovaném objektu. Konečně stanoví čtyři principy pro harmonizaci směrů pohybu ovládacích prvků, a to takto: První princip: Stejné pohyby a stejné změny ve stejných, podobných, ale i v různých objektech by v maximální míře měly být ovládány činností podobných ovládacích prvků při stejném směru pohybu. Tímto způsobem se lze vyhnout nutnému přeučování obsluhujícího personálu při změně pracoviště. Považuje se za velmi pravděpodobné to, že řídicí prvky potom budou personálem neobeznámeným s provozem ovládány v kritické situaci instinktivně správným způsobem. Druhý princip: Pokud musí být z nějakých technických důvodů stejné pohyby a stejné změny v různých objektech vykonávány různými ovládacími prvky, potom by měl pohyb ovládacích prvků a změna v uvažovaném, objektu alespoň odpovídat řadě dvojic pojmů, které jsou uvedeny v tabulce a také v příloze A. (Např. světlý - tmavý, rychlý - pomalý, zvýšení účinků - snížení účinků apod.) Třetí princip: Ovládací pohyb vztažený k předpokládanému účinku nesmí být nikdy převrácený (opačný ). Přizpůsobení řídicího pohybu tak, aby byl splněn první nebo druhý princip, by mělo být dosaženou pouze změnou vlastností ovládacího prvku. Čtvrtý princip: Při každém přizpůsobení směrů pohybu ovládacích prvků prvnímu a druhému principu by měly být zavedeny v každém případě jednoznačné doplňkové symboly nebo související slovní označení. Účelným a jednoznačným symbolům je dávána přednost před slovním označením, protože mohou být snadněji mezinárodně srozumitelné. ČSN ISO 1503 (83 3508) byla vydána v červenci 1994.

Označení ČSN ISO 1503 (833508)
Katalogové číslo 16458
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 7. 1994
Datum účinnosti 1. 8. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963164588
Norma byla zrušena k 1. 8. 2009
a nahrazena ČSN ISO 1503 (833508)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)