ČSN ISO 8989 (641513) Zrušená norma

Plasty. Kapalné fenolické pryskyřice. Stanovení mísitelnosti s vodou

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 8989:1988. Tato zkušební norma v Národní předmluvě uvádí mezi souvisícími normami ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích. Předepisuje metodu stanovení mísitelnosti kapalných fenolických pryskyřic s vodou. Mísitelnost s vodou je závislá na podmínkách a na stupni kondenzace pryskyřice. Podstata zkoušky: Stanovuje se množství vody v hmotnostních procentech, potřebné k dosažení zakalení kapalné fenolické pryskyřice. Stanovení se provádí při teplotě (23 ± 0,1) °C. Voda se přidává do pryskyřice tak dlouho, dokud zakalení není stabilní nejméně 30 s po promíchání. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. ČSN ISO 8989 (64 1513) byla vydána v červenci 1994. Nahradila čl. 25 v ČSN 64 1501 z 1.2.1989.

Označení ČSN ISO 8989 (641513)
Katalogové číslo 16407
Cena 65 Kč65
Datum schválení 1. 7. 1994
Datum účinnosti 1. 8. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 4 strany
EAN kód 8590963164076
Norma byla zrušena k 1. 9. 1999
a nahrazena ČSN EN ISO 8989 (641513)