ČSN 73 6125 (736125) Zrušená norma

Stavba vozovek. Stabilizované podklady

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v působnosti Ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku. Norma platí pro zhotovení a zkoušení vrstev vozovek pozemních komunikací, vrstev nemotoristických komunikací, dopravních a jiných ploch ze stabilizací. Pokud jde o pojivo (čl.5.2) norma stanoví: Pro stabilizace jsou vhodné cementy portlandské třídy 32,5 a 22,5; portlandské cementy struskové a vysokopecní třídy 32,5 podle ČSN P ENV 197-1. Pro stabilizaci jsou dále vhodná vápna vyhovující požadavkům ČSN 72 2230, ČSN 72 2246, ČSN 72 2247, ČSN 72 2250. Lze použít i jiné druhy vápna. Pro stabilizaci lze použít i popílků vyhovujících požadavkům ČSN 72 2060 a ČSN 72 2065. Pro stabilizaci lze použít též odprašků z rotačních pecí cementáren. Pro stabilizaci lze konečně použít i dalších látek, jako vysokopecní strusky, směsná hydraulická pojiva, pomalu tuhnoucí pojiva a lze zlepšit účinnost použitých pojiv přidáním vhodných chemikálií či živičných pojiv. Jak je to v normách této skupiny obvyklé, jsou stanoveny zejména požadavky na stavební materiály, stavební směsi, stavební práce a jejich zkoušení a kontrolu. ČSN 73 6125 byla vydána v červenci 1994. Touto normou se dále řeší problematika ON 73 6181, ON 73 6186 a částečně i problematika ON 73 6183.

Označení ČSN 73 6125 (736125)
Katalogové číslo 16409
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 1994
Datum účinnosti 1. 8. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963164090
Norma byla zrušena k 1. 4. 2008
a nahrazena ČSN 73 6124-1 (736124), ČSN 73 6124-2 (736124), ČSN EN 14227-1 (736156), ČSN EN 14227-10 (736156), ČSN EN 14227-11 (736156), ČSN EN 14227-12 (736156), ČSN EN 14227-13 (736156), ČSN EN 14227-14 (736156), ČSN EN 14227-2 (736156), ČSN EN 14227-3 (736156), ČSN EN 14227-4 (736156), ČSN EN 14227-5 (736156)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 61 25
  • ČSN 736125
  • ČSN 73 61 25 : 1994
  • ČSN 736125:1994
  • ČSN 73 6125:1994