ČSN (normy i změny) z června 2020

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 17161 (010393) - červen 2020 nové vydání

Design pro všechny - Přístupnost výrobků, zboží a služeb podle konceptu Design pro všechny - Rozšíření okruhu uživatelů

440 Kč

ČSN ISO 10813-2 (011467) - červen 2020

Generátory vibrací - Návod pro výběr zařízení - Část 2: Zařízení pro dynamické zkoušení konstrukce

340 Kč

ČSN EN ISO 389-7 (011630) - červen 2020 nové vydání

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 7: Referenční práh slyšení pro poslech v podmínkách volného a difúzního pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22300 (012301) - červen 2020 nové vydání

Bezpečnost a odolnost - Slovník

550 Kč

ČSN EN ISO 22315 (012319) - červen 2020 nové vydání

Ochrana společnosti - Hromadná evakuace - Pokyny pro plánování

340 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 25107 (015004) - červen 2020

Nedestruktivní zkoušení - Sylaby pro školení NDT

770 Kč

ČSN EN ISO 12718 (015005) - červen 2020 nové vydání

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Slovník

440 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 8504-1 (038224) - červen 2020 nové vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 1: Obecné zásady

190 Kč

ČSN EN ISO 8504-2 (038224) - červen 2020 nové vydání

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 2: Otryskávání

230 Kč

ČSN EN ISO 12944-5 (038241) - červen 2020 nové vydání

Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 5: Ochranné nátěrové systémy

350 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

TNI CEN/TR 16862 (050725) - červen 2020

Technolog svařování plastů - Úkoly, odpovědnosti, znalosti, dovednosti a kompetence

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 215 (061150) - červen 2020 nové vydání

Termostatické ventily pro otopná tělesa - Požadavky a zkušební metody

440 Kč

07 Kotle

ČSN EN 15202 (078443) - červen 2020 nové vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Základní rozměry výstupního otvoru ventilu lahve na LPG a přípojek přidružených zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 10961 (078551) - červen 2020 nové vydání

Lahve na plyny - Svazky lahví - Návrh, výroba, zkoušení a kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11117 (078608) - červen 2020 nové vydání

Lahve na plyny - Ochranné kloboučky ventilů a kryty ventilů - Návrh, konstrukce a zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 12759-4 (122004) - červen 2020

Ventilátory - Klasifikace účinnosti ventilátorů - Část 4: Ventilátory pracující při maximálních provozních otáčkách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13053 (127005) - červen 2020 nové vydání

Větrání budov - Vzduchotechnické manipulační jednotky - Hodnocení a provedení jednotek, prvků a částí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 14901-2 (132080) - červen 2020

Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Požadavky a zkušební metody pro organické povlaky tvarovek a příslušenství z tvárné litiny - Část 2: Polyolefinový povlak modifikovaný termoplastickou kyselinou (TMPO)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16668 +A1 (133008) - červen 2020 nové vydání

Průmyslové armatury - Požadavky a zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje

440 Kč

ČSN EN 12570/Oprava 1 (133023) - červen 2020

Průmyslové armatury - Metoda stanovení rozměru ovládacího elementu

20 Kč

ČSN EN ISO 4126-2 (134310) - červen 2020 nové vydání

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou

340 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN ISO 22041/změna A1 (142742) - červen 2020

Chlazené skladovací skříně a vitríny pro profesionální použití - Výkon a spotřeba energie

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 12102-2 (143019) - červen 2020 nové vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 2: Tepelná čerpadla jako ohřívače vody

350 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61784-3-12/změna A1 (184001) - červen 2020

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-12: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 12

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 11551 (192014) - červen 2020 nové vydání

Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro absorptanci optických prvků laserů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 12480 (257862) - červen 2020 nové vydání

Plynoměry - Rotační objemové plynoměry

590 Kč

ČSN EN 1434-4 +A1 (258511) - červen 2020 nové vydání

Měřidla přenosu tepelné energie - Část 4: Zkoušky pro schválení typu

590 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 12640 (269373) - červen 2020 nové vydání

Intermodální nakládací jednotky a užitková vozidla - Vázací body pro ochranu zboží - Minimální požadavky a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12641-1 (269376) - červen 2020 nové vydání

Intermodálni nákladové jednotky a užitková vozidla - Plachty - Část 1: Minimální požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12641-2 (269376) - červen 2020 nové vydání

Intermodální nákladové jednotky a užitková vozidla - Plachty - Část 2: Minimální požadavky na postranní závěsy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 12927 (273015) - červen 2020 nové vydání

Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Lana

550 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 14752 (280326) - červen 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Boční vstupní systémy kolejových vozidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16185-2 +A1 (284022) - červen 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16207 +A1 (284065) - červen 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Funkční a výkonnostní požadavky na systémy magnetické kolejnicové brzdy pro použití na železničních kolejových vozidlech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 9138 (310431) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Statistický produkt - Požadavky přejímky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 16603-11 (310540) - červen 2020

Kosmické inženýrství - Definice úrovní technologické připravenosti (TRL) a jejich kritéria hodnocení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 4604-007 (311734) - červen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 007: Koaxiální kabel, 50 ohmů, 200 °C, typ WN - Norma výrobku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN EN 4681-001 (311739) - červen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, vodiče z hliníku nebo mědi plátované hliníkem - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-003 (311809) - červen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 003: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3155-016 (311809) - červen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 016: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-019 (311809) - červen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 019: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-044 (311809) - červen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 044: Elektrické kontakty s kolíky 044, typ A, dvojitý mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-045 (311809) - červen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 045: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, dvojitý mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-076 (311809) - červen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 076: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-077 (311809) - červen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 077: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2997-011 (311811) - červen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 011: Zásuvka bez kontaktů - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4165-022 (311812) - červen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 022: Nástroj pro montáž a demontáž modulů - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3660-033 (311822) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 033: Stahovací páska z korozivzdorné oceli, typ Z, pro upevnění jednotlivého a/nebo celkového stínění ke kabelovým vývodům - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4840-102 (311841) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 102: Elastomerní, polotuhé, teplotní rozsah -75 °C až 150 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2002-16 (312002) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Část 16: Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2002-21 (312002) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Část 21: Radiografické zkoušení odlitků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2400 (312154) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina niklu Ni-P96-HT - Tažená za studena a precipitačně žíhaná - Dráty - D <= 10 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3018 (312155) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina Nl-PH2801 (NiCr16Fe7Ti3Nb1Al1) - Přetavená odtavnou elektrodou - Drát tažený za studena na výrobu závitových vložek - D <= 3 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3468 (312188) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Ocel X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) - Žíhaná na měkko - 500 MPa <= Rm <= 700 MPa - Výkovky - De <= 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3481 (312189) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Ocel X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) - Žíhaná - Referenční tepelné zpracování: Žíhaná na měkko - Duté tyče - 5 mm <= a <= 12 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3482 (312190) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Ocel X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) - Žíhaná - Referenční tepelné zpracování: Žíhaná na měkko - Přířezy pro kování - De <= 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2451 (312191) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Ocel 31Ni10 - 1 230 MPa <= Rm <= 1 420 MPa - Výkovky - De <= 40 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2476 (312193) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Ocel 30CrNiMo8 (1.6580) - 1 100 MPa <= Rm <= 1 300 MPa - Výkovky - De <= 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2502 (312193) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNoMoCuNb14-5 (1.4594) - 930 MPa <= Rm <= 1 080 MPa - Tyče - De <= 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2503 (312194) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNoMoCuNb14-5 (1.4594) - 930 MPa <= Rm <= 1 080 MPa - Výkovky - De <= 150 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3484 (312196) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNiCuNb16-4 (1.4549 typ 1.4542) - Odlitky - Referenční tepelné zpracování: homogenizovaná, zpracovávaná rozpouštěcím žíháním, precipitačním vytvrzením a při teplotách pod nulou - Přetavení vsázky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3486 (312197) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Ocel X3CrNIMoAl13-8-2 (1.4534) - Zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - 1 400 MPa <= Rm <= 1 550 MPa - Výkovky - De <= 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3489 (312198) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Ocel X8CrNiTi18-10 (1.4878/1.4544) - Žíhaná na měkko - 500 <= Rm <= 750 MPa - Trubky konstrukční - 0,5 <= a <= 5 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4609 (313055) - červen 2020

Letectví a kosmonautika - Hloubky spirálových drážek závitových spojovacích součástí - Geometrické definice a technické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3740 (313152) - červen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Lícované šrouby se šestihrannou hlavou nízkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4161 (313227) - červen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou, s přesazenou křížovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3278 (314225) - červen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Pouzdra trubková s vyčnívající hlavou, z korozivzdorné oceli, pasivovaná (tloušťka stěny 0,25 mm)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4854-1 (314822) - červen 2020

Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, nízkým počátečním točivým momentem a nízkým koeficientem tření, zvýšenými pracovními cykly při nízkých oscilacích v různých provozních podmínkách, úzká řada - Část 1: Rozměry a únosnosti pro úzkou řadu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4854-2 (314822) - červen 2020

Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, nízkým počátečním točivým momentem a nízkým koeficientem tření, zvýšenými pracovními cykly při nízkých oscilacích v různých provozních podmínkách, široká řada - Část 2: Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4854-3 (314822) - červen 2020

Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou, nízkým počátečním točivým momentem a nízkým koeficientem tření, zvýšenými pracovními cykly při nízkých oscilacích v různých provozních podmínkách, úzká řada - Část 3: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 4539-2 (314824) - červen 2020

Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou se zvýšenou únosností za nízké oscilace - Široká řada - Rozměry a únosnosti - Část 2: Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 10240 (320021) - červen 2020 nové vydání

Malá plavidla - Příručka uživatele

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-904 +A1 +A2/změna A3 (330050) - červen 2020

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 904: Environmentální normalizace elektrických a elektronických produktů a systémů

65 Kč

ČSN EN 60071-1 ed. 2/změna Z1 (330419) - červen 2020

Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla

Změna bude zrušena k 12. září 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60071-1 ed. 3 (330419) - červen 2020

Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla

350 Kč

ČSN EN 50668 (333530) - červen 2020

Drážní zařízení - Zabezpečovací a řídicí systémy městských drah mimo UGTMS

340 Kč

ČSN EN 55016-1-4 ed. 3/změna Z2 (334210) - červen 2020

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením

Změna bude zrušena k 12. únoru 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 55016-1-4 ed. 4 (334210) - červen 2020 nové vydání

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením

770 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50119 ed. 2/změna Z1 (341531) - červen 2020

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci

Změna bude zrušena k 13. lednu 2023.

32 Kč

ČSN EN 50119 ed. 3 (341531) - červen 2020

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61851-1 ed. 2/změna Z3 (341590) - červen 2020

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna bude zrušena k 5. červenci 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3 (341590) - červen 2020 nové vydání

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Obecné požadavky

945 Kč

ČSN EN 54-13 +A1 (342710) - červen 2020 nové vydání

Elektrická požární signalizace - Část 13: Posouzení kompatibility a propojitelnosti komponentů systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 54-22 +A1 (342710) - červen 2020 nové vydání

Elektrická požární signalizace - Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 62041 ed. 2/změna Z1 (351331) - červen 2020

Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Požadavky na EMC

Změna bude zrušena k 11. prosinci 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 62041 ed. 3 (351331) - červen 2020

Transformátory, napájecí zdroje, tlumivky a podobné výrobky - Požadavky na EMC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 63138-1 (353813) - červen 2020

Vícekanálové vysokofrekvenční konektory - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62962 (354115) - červen 2020

Zvláštní požadavky na zařízení pro odlehčení sítě (LSE)

945 Kč

ČSN EN IEC 60309-5 (354513) - červen 2020

Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 5: Požadavky na kompatibilitu rozměrů a vzájemnou zaměnitelnost pro vidlice, zásuvky, lodní nástrčky a lodní přívodky pro nízkonapěťové pobřežní připojovací systémy (LVSC)

230 Kč

ČSN EN 60794-1-23/změna Z1 (359223) - červen 2020

Optické vláknové kabely - Část 1-23: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků

Změna bude zrušena k 13. listopadu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-23 ed. 2 (359223) - červen 2020

Optické vláknové kabely - Část 1-23: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50321-1/Oprava 2 (359725) - červen 2020

Práce pod napětím - Obuv pro elektrickou ochranu - Izolační obuv a návleky

20 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 45555 (360825) - červen 2020

Obecné metody pro hodnocení recyklovatelnosti a využitelnosti výrobků spojených se spotřebou energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 60335-2-105/změna A2 (361045) - červen 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty

125 Kč

ČSN EN 60335-2-47 ed. 3/změna A2 (361045) - červen 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-47: Zvláštní požadavky na elektrické varné kotle pro komerční účely

230 Kč

ČSN EN 60335-2-48 ed. 3/změna A2 (361045) - červen 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-48: Zvláštní požadavky na elektrické grily a opékače topinek pro komerční účely

230 Kč

ČSN EN 60335-2-49 ed. 3/změna A2 (361045) - červen 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-49: Zvláštní požadavky na elektrické vyhřívací spotřebiče pro komerční účely

230 Kč

ČSN EN 60335-2-35 ed. 3/změna A1 (361050) - červen 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody

190 Kč

ČSN EN 60335-2-5 ed. 3/změna A11 (361050) - červen 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na myčky nádobí

125 Kč

ČSN EN IEC 63078 (361104) - červen 2020

Zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Zkušební metody pro indukční průchozí ohřívací zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60904-4/změna Z1 (364604) - červen 2020

Fotovoltaické součástky - Část 4: Referenční solární součástky - Postupy pro stanovení kalibrační návaznosti

Změna bude zrušena k 17. prosinci 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60904-4 ed. 2 (364604) - červen 2020

Fotovoltaické součástky - Část 4: Referenční solární součástky - Postupy pro stanovení kalibrační návaznosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 80601-2-60/změna Z1 (364801) - červen 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-60: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologického vybavení

Změna bude zrušena k 3. dubnu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-60 ed. 2 (364801) - červen 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-60: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost stomatologického vybavení

440 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-78 (364801) - červen 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-78: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických robotů pro rehabilitaci, posuzování, kompenzování nebo zmírňování

570 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-80 (364801) - červen 2020 nové vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-80: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro podporu ventilace při ventilační nedostatečnosti

590 Kč

ČSN EN IEC 62368-3 (367000) - červen 2020

Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 3: Bezpečnostní hlediska pro přenos stejnosměrného napájení komunikačními kabely a bránami

340 Kč

TNI CLC/TR 50173-99-2 (367253) - červen 2020

Informační technologie - Implementace BCT aplikací pomocí kabeláže v souladu s EN 50173-4

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI CLC/TR 50174-99-2 (367253) - červen 2020

Informační technologie - Instalace kabelů - Část 99-2: Zmírnění a ochrana před elektrickým rušením

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62311/změna Z1 (367909) - červen 2020

Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz - 300 GHz)

Změna bude zrušena k 24. lednu 2023.

32 Kč

ČSN EN IEC 62311 ed. 2 (367909) - červen 2020

Posuzování elektronických a elektrických zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 16234-1 (369005) - červen 2020 nové vydání

Struktura elektronických pravomocí (e-CF) - Obecné evropské struktury pro odborníky v ICT napříč všemi odvětvími průmyslu - Část 1: Struktura

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 60950-21/změna Z1 (369060) - červen 2020

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 21: Dálkové napájení

Změna byla zrušena k 20. prosinci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO/IEC 27000 (369790) - červen 2020 nové vydání

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Přehled a slovník

350 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 61535/změna Z1 (370535) - červen 2020

Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích

Změna bude zrušena k 20. listopadu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 61535 ed. 2 (370535) - červen 2020

Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 50104 ed. 3/změna Z1 (378330) - červen 2020

Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek

Změna bude zrušena k 26. srpnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 50104 ed. 4 (378330) - červen 2020

Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek

350 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 16856 (389180) - červen 2020

Přenosné hasicí spreje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 6892-1 (420310) - červen 2020

Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

770 Kč

ČSN EN ISO 643 (420462) - červen 2020 nové vydání

Ocel - Mikrografické stanovení zdánlivé velikosti zrn

340 Kč

ČSN EN ISO 10070 (420756) - červen 2020

Kovové prášky - Stanovení povrchové plochy specifické pro obálku z měření propustnosti práškového lože za ustálených podmínek průtoku vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN 17256 (467061) - červen 2020 nové vydání

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení ergotových a tropanových alkaloidů v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS

440 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 12965 +A2/změna Z1 (470210) - červen 2020

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Kloubové hřídele a jejich ochranné kryty - Bezpečnost

Změna byla zrušena k 31. prosinci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12965 ed. 2 (470210) - červen 2020

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Kloubové hřídele a jejich ochranné kryty - Bezpečnost

440 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 16140-6 (560078) - červen 2020

Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 6: Protokol pro validaci alternativních (chráněných) metod pro mikrobiologickou konfirmaci a typizačních postupů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 15512 (640113) - červen 2020 nové vydání

Plasty - Stanovení obsahu vody

350 Kč

ČSN EN ISO 16929 (640540) - červen 2020

Plasty - Hodnocení stupně rozkladu plastových materiálů za definovaných podmínek kompostování v poloprovozním zkušebním měřítku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2440 (645426) - červen 2020 nové vydání

Měkké lehčené materiály - Zkouška urychleným stárnutím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 3924 (656040) - červen 2020 nové vydání

Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí - Metoda plynové chromatografie

440 Kč

ČSN EN 12916 (656115) - červen 2020 nové vydání

Ropné výrobky - Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí

340 Kč

ČSN EN ISO 20884 (656159) - červen 2020 nové vydání

Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Vlnově-disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie

230 Kč

TNI CEN/TR 15367-1 (656582) - červen 2020 nové vydání

Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 1: Motorové nafty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 17122 (665230) - červen 2020

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na neporézních površích pro hodnocení virucidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče - Zkušební metoda a požadavky - Fáze 2, stupeň 2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 927-10 (672010) - červen 2020

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 10: Odolnost nátěrů na dřevě proti slepení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 6504-3 (673014) - červen 2020 nové vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení kryvosti - Část 3: Stanovení kryvosti nátěrů pro zdivo, beton a vnitřní použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17872 (673101) - červen 2020 nové vydání

Nátěrové hmoty - Směrnice k provedení řezů povlakem na kovových vzorcích pro korozní zkoušky

350 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 12301 (691286) - červen 2020 nové vydání

Stroje na zpracování plastů a pryže - Kalandry - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 21012 (697234) - červen 2020 nové vydání

Kryogenické nádoby - Hadice

230 Kč

ČSN EN 12972 (699011) - červen 2020 nové vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží

550 Kč

ČSN EN 14025 (699025) - červen 2020 nové vydání

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.20t

570 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 12758 (701017) - červen 2020 nové vydání

Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy výrobků, stanovení vlastností a pravidla rozšíření

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN ISO 836 (726000) - červen 2020

Terminologie žárovzdorných materiálů

440 Kč

ČSN EN 16809-1 (727251) - červen 2020

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky vyráběné in situ z volně sypaných perlí pěnového polystyrenu (EPS) a lepených perlí pěnového polystyrenu - Část 1: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky před instalací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 6060/změna Z1 (736060) - červen 2020

Čerpací stanice pohonných hmot

32 Kč

ČSN EN 14908-7 (738525) - červen 2020

Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 7: Komunikace internetovými protokoly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN ISO 20670 (750180) - červen 2020

Opětovné využití vody - Slovník

340 Kč

ČSN EN ISO 22125-1 (757640) - červen 2020

Kvalita vod - Technecium 99 - Část 1: Kapalinová scintilační měřicí metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22125-2 (757640) - červen 2020

Kvalita vod - Technecium 99 - Část 2: Metoda hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN ISO 4180 (770606) - červen 2020 nové vydání

Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Obecná pravidla pro sestavování programů zkoušek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 19577 (795639) - červen 2020

Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Stanovení nitrosaminů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 1833-15 (800216) - červen 2020 nové vydání

Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 15: Směsi juty s určitými živočišnými vlákny (metoda se stanovením obsahu dusíku)

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 13819-3 (832101) - červen 2020

Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 3: Doplňková akustická zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11611 (832740) - červen 2020 nové vydání

Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech

340 Kč

ČSN EN ISO 11393-5 (832770) - červen 2020 nové vydání

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5: Zkušební metody a požadavky na provedení ochranných kamaší

230 Kč

ČSN EN ISO 11393-6 (832770) - červen 2020 nové vydání

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 6: Zkušební metody a požadavky na provedení chráničů horní části těla

340 Kč

ČSN EN 510 (832772) - červen 2020 nové vydání

Specifikace pro ochranné oděvy používané při riziku zachycení pohyblivými částmi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21268-4 (836230) - červen 2020

Kvalita půdy - Postupy vyluhování pro následné chemické a ekotoxikologické zkoušení půd a půdních materiálů - Část 4: Vliv hodnoty pH na vyluhování s počátečním přídavkem kyseliny/zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16214-1 +A1 (838260) - červen 2020 nové vydání

Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 1: Terminologie

440 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 81060-2 ed. 2 (852701) - červen 2020 nové vydání

Neinvazivní tonometry - Část 2: Klinická zkouška typu s intermitentním automatizovaným měřením

440 Kč

ČSN EN ISO 81060-2/změna Z1 (852701) - červen 2020

Neinvazivní tonometry - Část 2: Klinická zkouška typu s automatizovaným měřením

Změna bude zrušena k 30. listopadu 2022.

32 Kč

ČSN EN ISO 14971 (855231) - červen 2020 nové vydání

Zdravotnické prostředky - Aplikace managementu rizik na zdravotnické prostředky

440 Kč

ČSN EN ISO 11607-2 (855280) - červen 2020 nové vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 2: Požadavky na validaci procesů tváření, utěsnění a sestavení

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN EN 301549 (870009) - červen 2020

Požadavky přístupnosti na výrobky a služby ICT

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-1 V2.8.1 (875011) - červen 2020

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní - (CI) - Část 1: Přehled

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-2 V2.8.1 (875011) - červen 2020

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-3 V2.8.1 (875011) - červen 2020

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 730 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-4 V2.8.1 (875011) - červen 2020

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-5 V2.8.1 (875011) - červen 2020

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 5: Síťová vrstva (NWK)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 730 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-6 V2.8.1 (875011) - červen 2020

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 6: Identifikace a adresování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-7 V2.8.1 (875011) - červen 2020

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN ETSI EN 300 175-8 V2.8.1 (875011) - červen 2020

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (Cl) - Část 8: Kódování a přenos řeči a zvuku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN ETSI EN 300 176-2 V2.3.1 (875012) - červen 2020

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 2: Zvuk a řeč

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 730 Kč

ČSN ETSI EN 301 908-13 V13.1.1 (875111) - červen 2020

Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 1177/Oprava 1 (940516) - červen 2020

Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Zkušební metody pro stanovení tlumení nárazu

20 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN 17099 (977114) - červen 2020

Informační technologie - Produkty rybolovu a akvakultury - Požadavky na označování jednotek a palet pro distribuci v obchodě s produkty rybolovu a akvakultury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16931-1 +A1 (979901) - červen 2020 nové vydání

Elektronická fakturace - Část 1: Sémantický datový model základních prvků elektronické faktury

945 Kč