ČSN EN IEC 61535 ed. 2 (370535) Aktuální vydání

Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích

ČSN EN IEC 61535 ed. 2 Instalační spojky určené k trvalému spojení v pevných instalacích
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument platí pro instalační spojky se dvěma až pěti vodiči, včetně uzemňovacího vodiče, pokud je použit, se jmenovitým napětím do 500 V AC nebo DC včetně a se jmenovitým průřezem vodiče do 10 mm2 včetně pro trvalé spojení v elektrických instalacích. Instalační spojky s přídavnými kontakty pro jiná než síťová napětí jsou mimo rozsah platnosti tohoto dokumentu.
Instalační spojka se sestává z instalační konektorové zásuvky a z instalační konektorové vidlice pro trvalé spojení, které nemají být zapojovány nebo rozpojovány při zatížení, ani nemají být zapojovány nebo rozpojovány jindy než během první instalace nebo během změny zapojení nebo údržby elektrické instalace, ve které jsou nainstalovány instalační spojky. To znamená, že instalační spojky jsou určeny pouze pro málo časté používání.
Instalační spojky nejsou vhodné pro používání místo zásuvkových systémů. Instalační spojky nejsou vhodné pro používání místo zařízení pro připojení svítidel (DCL) podle IEC 61995 (soubor) nebo nosných spojek pro svítidla (LSC).
Instalační spojky buď pro vnitřní, nebo pro venkovní použití, které jsou ve shodě s tímto dokumentem, jsou vhodné pro použití při teplotách okolí, které normálně nepřekračují teplotu +40 °C, ale jejichž průměrná teplota za období nepřekračuje teplotu +35 °C, se spodní hranicí teploty okolního vzduchu -5 °C.
V místech, kde jsou zvláštní podmínky, jako na lodích, ve vozidlech a na podobných místech, a na nebezpečných místech, například tam, kde může docházet k výbuchům, mohou být požadována speciální konstrukční provedení.
Instalační spojky mají být instalovány poučenými nebo znalými osobami.

Označení ČSN EN IEC 61535 ed. 2 (370535)
Katalogové číslo 512000
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 4. 2021
Datum účinnosti 1. 5. 2021
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8596135120000
Tato norma nahradila ČSN EN IEC 61535 ed. 2 (370535) z června 2020
ČSN EN 61535 (370535) z května 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo