ČSN EN 12916 (656115) Nové vydání

Ropné výrobky - Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí

ČSN EN 12916 Ropné výrobky - Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument určuje metodu zkoušení pro stanovení obsahu monoaromatických, diaromatických a tri+aromatických uhlovodíků v motorových naftách, parafinických motorových naftách a ropných destilátech.
Tento dokument definuje dva postupy, postup A a B.
Postup A je použitelný pro motorové nafty, které smí obsahovat methylestery mastných kyselin (FAME) až do 30 % (V/V) a ropné destiláty s bodem varu v rozmezí od 150 °C do 400 °C.
Postup B je použitelný pro parafinické motorové nafty s FAME až do 7 % (V/V). Tento postup neobsahuje naředění vzorku, aby se stanovily nízké koncentrace aromatických složek v těchto palivech.
Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků se vypočítá ze součtu diaromatických a tri+aromatických uhlovodíků a celkový obsah aromatických sloučenin se vypočítá ze součtu jednotlivých skupin aromatických uhlovodíků.
Sloučeniny obsahující síru, dusík a kyslík mohou rušit toto stanovení; monoalkeny neruší, ale konjugované dialkeny a polyalkeny, jsou-li přítomny, mohou rušit.

Označení ČSN EN 12916 (656115)
Katalogové číslo 510261
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 2020
Datum účinnosti 1. 7. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135102617
Tato norma nahradila ČSN EN 12916 (656115) z listopadu 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)