ČSN EN 12965 ed. 2 (470210)

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Kloubové hřídele a jejich ochranné kryty - Bezpečnost

ČSN EN 12965 ed. 2 Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Kloubové hřídele a jejich ochranné kryty - Bezpečnost
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro provedení a konstrukci kloubových hřídelů a jejich ochranných krytů spojujících traktor nebo samojízdné strojní zařízení s prvním pevným uložením na hnaném strojním zařízení. Popisuje metody vyloučení nebo snížení rizik, které vyžadují zvláštní požadavky, včetně zvýšení rizik při nesprávném používání důvodně předpokládaným výrobcem. Tato norma se vztahuje pouze na ty kloubové hřídele a ochranné kryty, které jsou s kloubovým hřídelem mechanicky spojeny nejméně dvěma uloženími. Pokud jsou použity s kompatibilními ochrannými kryty vývodového hřídele (PTO) traktoru (hlavní kryt) nebo samojízdného stroje a přívodového hřídele (PIC) hnaného stroje, jsou požadavky na kloubový hřídel kompletní.
POZNÁMKA 1 - Plně uzavřené trychtýře ochranného krytu PIC samy zajišťují plnou ochranu.
POZNÁMKA 2 - ISO 500-1 a ISO 500-2 uvádí požadavky na ochranné krytí vývodových hřídelů (PTO) traktoru a ISO 4254-1 uvádí požadavky na přívodové hřídele (PIC) hnaného strojního zařízení, které jsou kompatibilní s ochranným krytím podle tohoto dokumentu.
Kromě toho norma stanovuje ten druh informací o bezpečných pracovních postupech, které poskytuje výrobce.
Tento dokument nepojednává o:
- ochranných krytech, které zcela zakrývají kloubový hřídel, ale nejsou s ním mechanicky spojeny;
- mechanických parametrech kloubových hřídelů, zařízeních zabraňujících zpětnému otáčení a omezovačích krouticího momentu;
- všeobecných nebezpečích, o kterých pojednává EN ISO 4254-1:2015 (viz úvod).
Hlediska ochrany životního prostředí nebyla v tomto dokumentu vzata v úvahu.
Tento dokument neplatí pro kloubové hřídele a jejich ochranné kryty, které byly vyrobeny před datem vydání tohoto dokumentu CEN.

Označení ČSN EN 12965 ed. 2 (470210)
Katalogové číslo 510231
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 2020
Datum účinnosti 1. 7. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135102310
Tato norma nahradila ČSN EN 12965 +A2 (470210) z února 2010
Dostupnost skladem (tisk na počkání)