ČSN EN ISO 3924 (656040) Nové vydání

Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí - Metoda plynové chromatografie

ČSN EN ISO 3924 Ropné výrobky - Stanovení destilačního rozmezí - Metoda plynové chromatografie
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje metodu stanovení destilačního rozmezí ropných produktů. Podle tohoto dokumentu je metoda aplikovatelná na ropné produkty a ropné frakce s konečným bodem varu 538 °C nebo nižším při atmosférickém tlaku. Tento dokument není použitelný na vzorky benzinu nebo benzinových komponent. Metoda je omezena na produkty s destilačním rozmezím větším než 55 °C a na produkty, které mají dostatečně nízký tlak par umožňující odběr vzorků při laboratorní teplotě.
Tento dokument popisuje dva postupy.
a) Postup A umožňuje kromě plamenově ionizačního detektoru také tepelně vodivostní detektor a větší výběr kolon, jako jsou náplňové a kapilární kolony, a větší výběr podmínek analýzy. Časy analýzy se pohybují od 14 minut do 60 minut.
b) Postup B je omezen pouze na tři kapilární kolony a vyžaduje, aby vzorky nebyly ředěny. Čas analýzy se zkrátí na asi 8 minut.
Oba postupy byly úspěšně použity na vzorky obsahující methylestery mastných kyselin (FAME) až do 20 % (V/V).

Označení ČSN EN ISO 3924 (656040)
Katalogové číslo 510271
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 2020
Datum účinnosti 1. 7. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135102716
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 3924 (656040) z ledna 2020
Dostupnost skladem (tisk na počkání)