ČSN EN 16214-1 +A1 (838260) Nové vydání

Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 1: Terminologie

ČSN EN 16214-1 +A1 Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 1: Terminologie
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 16214-1+A1

Tato evropská norma definuje termíny, které mají být použity v oblasti udržitelné produkce biopaliv a biokapalin pro energetické využití. Tento dokument se specificky zabývá některými příslušnými termíny a definicemi používanými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES, označované jako směrnice o obnovitelné energii (RED) a ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES, označované jako směrnice o kvalitě paliv (FQD), obě změněné směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513, označované jako směrnice ILUC nebo v jiných evropských předpisech.

Označení ČSN EN 16214-1 +A1 (838260)
Katalogové číslo 510250
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 2020
Datum účinnosti 1. 7. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135102501
Tato norma nahradila ČSN EN 16214-1 (838260) z února 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 16214-3 +A1 (838260)
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 3: Biodiverzita a ekologická hlediska související s účely ochrany přírody

ČSN EN 16214-4 +A1 (838260)
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 4: Metody výpočtu bilance emisí skleníkových plynů s použitím analýzy životního cyklu

ČSN P CEN/TS 16214-2 (838260)
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 2: Posuzování shody včetně řetězce dohledu a hmotnostní bilance