ČSN (normy i změny) z března 2020

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 62402/změna Z1 (010697) - březen 2020

Management zastarávání - Pokyn k použití

Změna bude zrušena k 3. červenci 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 62402 ed. 2 (010697) - březen 2020

Management zastarávání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14090 (010990) - březen 2020

Adaptace na změnu klimatu - Zásady, požadavky a směrnice

440 Kč

ČSN EN ISO 80000-10 (011300) - březen 2020 nové vydání

Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN ISO 80000-12 (011300) - březen 2020 nové vydání

Veličiny a jednotky - Část 12: Fyzika kondenzovaných látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN ISO 80000-2 (011300) - březen 2020

Veličiny a jednotky - Část 2: Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a technice

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN ISO 80000-4 (011300) - březen 2020 nové vydání

Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN ISO 80000-5 (011300) - březen 2020 nové vydání

Veličiny a jednotky - Část 5: Termodynamika

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN ISO 80000-9 (011300) - březen 2020 nové vydání

Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN ISO 2631-5 (011405) - březen 2020 nové vydání

Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 5: Metoda hodnocení vibrací obsahujících sdružené rázy

350 Kč

ČSN ISO 20816-8 (011412) - březen 2020

Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 8: Pístové kompresory

350 Kč

ČSN ISO 16063-41 (011417) - březen 2020

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 41: Kalibrace laserových vibrometrů

440 Kč

ČSN EN 17267 (011513) - březen 2020

Plán měření a monitoringu energie - Návrh a implementace - Zásady sběru energetických dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 3743-2 (011605) - březen 2020 nové vydání

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 4869-1 (011640) - březen 2020 nové vydání

Akustika - Chrániče sluchu - Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu zvuku

340 Kč

ČSN EN ISO 4869-2 (011640) - březen 2020 nové vydání

Akustika - Chrániče sluchu - Část 2: Odhad efektivních hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu

340 Kč

ČSN EN ISO 1101 (014120) - březen 2020 nové vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení

1 270 Kč

ČSN EN ISO 15708-1 (015036) - březen 2020 nové vydání

Nedestruktivní zkoušení - Prozařovací metody počítačové tomografie - Část 1: Terminologie

230 Kč

ČSN EN ISO 15708-2 (015036) - březen 2020 nové vydání

Nedestruktivní zkoušení - Prozařovací metody počítačové tomografie - Část 2: Principy, zařízení a vzorky

230 Kč

ČSN EN ISO 15708-3 (015036) - březen 2020 nové vydání

Nedestruktivní zkoušení - Prozařovací metody počítačové tomografie - Část 3: Provoz a interpretace

340 Kč

ČSN EN ISO 15708-4 (015036) - březen 2020 nové vydání

Nedestruktivní zkoušení - Prozařovací metody počítačové tomografie - Část 4: Kvalifikace

230 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 1891-4 (021003) - březen 2020 nové vydání

Spojovací součásti - Slovník - Část 4: Kontrola, prohlídka, dodání, přijetí a kvalita

550 Kč

ČSN EN ISO 3269 (021018) - březen 2020 nové vydání

Spojovací součásti - Přejímací kontrola

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 13523-11 (038761) - březen 2020 nové vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 11: Odolnost proti rozpouštědlům (zkouška otěrem)

190 Kč

ČSN EN 13523-17 (038761) - březen 2020 nové vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 17: Přilnavost snímatelných fólií

190 Kč

ČSN EN 13523-19 (038761) - březen 2020 nové vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 19: Návrh vzorku a metoda zkoušení pro atmosférickou expozici

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15614-1/změna A1 (050313) - březen 2020

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování oceli a obloukové svařování niklu a slitin niklu

190 Kč

ČSN EN ISO 18592 (051109) - březen 2020 nové vydání

Odporové svařování - Destruktivní zkoušení svarů - Postup únavového zkoušení vícenásobně bodově svařovaných vzorků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 5178 (051126) - březen 2020 nové vydání

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Podélná zkouška tahem svarového kovu tavných svarových spojů

190 Kč

ČSN EN ISO 17640 (051171) - březen 2020 nové vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Techniky, třídy zkoušení a hodnocení

350 Kč

ČSN EN ISO 3821 (054240) - březen 2020 nové vydání

Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové hadice pro svařování, řezání a příbuzné procesy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13100-2 (056830) - březen 2020 nové vydání

Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 2: Zkoušení rentgenovým zářením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 521 +AC (061455) - březen 2020 nové vydání

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 13611 (061820) - březen 2020 nové vydání

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky

945 Kč

07 Kotle

ČSN EN ISO 14245 (078632) - březen 2020 nové vydání

Lahve na plyny - Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG - Samouzavírací ventily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15995 (078633) - březen 2020 nové vydání

Lahve na plyny - Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG - Ručně ovládané ventily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

11 Čerpadla, hydraulická zařízení

ČSN EN ISO 20361 (110040) - březen 2020 nové vydání

Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Zkušební předpis pro hluk - Třídy přesnosti 2 a 3

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

880 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 16798-3 (127024) - březen 2020 nové vydání

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 3: Pro nebytové budovy - Výkonové požadavky na větrací a klimatizační systémy místností (Moduly M5-1, M5-4)

440 Kč

ČSN EN 16798-17 (127027) - březen 2020 nové vydání

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 17: Směrnice pro kontrolu větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

350 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN ISO 16135/změna A1 (133210) - březen 2020

Průmyslové armatury - Kulové kohouty z materiálů termoplastů

190 Kč

ČSN EN ISO 16136/změna A1 (133215) - březen 2020

Průmyslové armatury - Klapky z materiálů termoplastů

190 Kč

ČSN EN ISO 16137/změna A1 (133220) - březen 2020

Průmyslové armatury - Zpětné armatury z materiálů termoplastů

190 Kč

ČSN EN ISO 16138/změna A1 (133225) - březen 2020

Průmyslové armatury - Membránové armatury z materiálů termoplastů

190 Kč

ČSN EN ISO 16139/změna A1 (133230) - březen 2020

Průmyslové armatury - Šoupátka z materiálů termoplastů

190 Kč

ČSN EN ISO 21787/změna A1 (133235) - březen 2020

Průmyslové armatury - Uzavírací armatury z materiálů termoplastů

190 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN 378-4 +A1 (140647) - březen 2020 nové vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 1300 (165110) - březen 2020 nové vydání

Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření

550 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN IEC 62443-3-3/Oprava 1 (180304) - březen 2020

Průmyslové komunikační sítě - Bezpečnost sítě a systému - Část 3-3: Požadavky na bezpečnost systému a bezpečnostní úrovně

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 14955-1 (200060) - březen 2020 nové vydání

Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 1: Metodika návrhu energeticky účinných obráběcích strojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 14955-2 (200060) - březen 2020

Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 2: Metody měření energie dodávané do obráběcích strojů a komponentů obráběcích strojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO 1701-1 (200328) - březen 2020

Podmínky zkoušek obráběcích strojů se stolem variabilní výšky - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s vodorovným vřetenem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO 1701-2 (200328) - březen 2020

Podmínky zkoušek obráběcích strojů se stolem variabilní výšky - Zkoušky přesnosti - Část 2: Stroje se svislým vřetenem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

23 Nářadí

ČSN EN ISO 6789-1 (230780) - březen 2020 nové vydání

Nářadí k montáži šroubů a matic - Ruční momentové nářadí - Část 1: Požadavky a metody zkoušek pro zkoušení shody konstrukce a zkoušení shody kvality - Minimální požadavky na prohlášení o shodě

340 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 13385-1 (251403) - březen 2020 nové vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí vybavení - Část 1: Konstrukce a metrologické charakteristiky posuvných měřidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 12895 +A1 (268890) - březen 2020 nové vydání

Manipulační vozíky - Elektromagnetická kompatibilita

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13001-3-4 (270105) - březen 2020 nové vydání

Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-4: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Ložiska

590 Kč

ČSN EN 81-3 +A1/Oprava 3 (274003) - březen 2020

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy

20 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 14363 +A1 (280307) - březen 2020 nové vydání

Železniční aplikace - Zkoušení a simulace pro schvalování železničních vozidel z hlediska jízdních vlastností - Jízdní chování a stacionární zkoušky

1 270 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN 13878 (300010) - březen 2020 nové vydání

Obytná vozidla pro volný čas - Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 6049-004 (311711) - březen 2020

Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 004: Opletená, trubkovitá, vysoce roztažitelná - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4612-003 (311737) - březen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 003: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4612-007 (311737) - březen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 007: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4612-008 (311737) - březen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 008: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm a stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4612-009 (311737) - březen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 009: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4612-011 (311737) - březen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 011: Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4612-012 (311737) - březen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 012: Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm a stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-008 (311809) - březen 2020 nové vydání

Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 008: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3155-065 (311809) - březen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 065: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S, velikost 8 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-070 (311809) - březen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 070: Elektrické kontakty, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-071 (311809) - březen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 071: Elektrické kontakty, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-079 (311809) - březen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 079: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-080 (311809) - březen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 080: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-081 (311809) - březen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 081: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-083 (311809) - březen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 083: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S, velikost 8 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4708-105 (311827) - březen 2020

Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 105: Polyvinylidenfluorid polotuhý (PDVF) - Teplotní rozsah -55 °C až 150 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3745-404 (311925) - březen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 404: Teplotní ráz

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3510 (312153) - březen 2020

Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče a profily - De <= 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2465 (312235) - březen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Ocel X2CrNi18-9 (1.4307) - Žíhaná na měkko - 450 MPa <= Rm <= 680 MPa - Tyče pro obrábění - 4 mm <= De <= 100 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2125 (312390) - březen 2020

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku Al-P16 - T6151 - Desky - 6 mm < a <= 120 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2390 (312391) - březen 2020

Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 6082-T6 - Trubky konstrukční - 0,6 mm <= a <= 12,5 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2366 (312713) - březen 2020

Letectví a kosmonautika - Plechy a pásy - Žáruvzdorné slitiny - Válcované za studena - Tloušťka a <= 3 mm - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4056-003 (314121) - březen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Část 003: Plastové příchytky kabelů - Pracovní teploty -65 °C až 105 °C a -65 °C až 150 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3844-1 (317035) - březen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů - Část 1: Zkouška svislých malých hořáků - Stanovení šíření svislého plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3844-2 (317035) - březen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů - Část 2: Zkouška vodorovných malých hořáků - Stanovení šíření vodorovného plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3844-3 (317035) - březen 2020 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů - Část 3: Zkouška malých hořáků, 45° - Stanovení odolnosti materiálu na šíření plamene a žáru a na pronikání plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2667-3 (317540) - březen 2020

Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Vypěňovací konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 3: Poměr rozpínání a obsahu těkavých látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3837 (317916) - březen 2020

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Charakteristika a metody přípravy povrchu zkušebních těles slitin hliníku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3847 (317916) - březen 2020

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti sedimentace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4868 (318255) - březen 2020

Letectví a kosmonautika - Anodické elektrolytické nanášení základního nátěru bez šestimocného chromu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 60050-442/změna A3 (330050) - březen 2020

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 442: Elektrická příslušenství

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50160 ed. 3/změna A2 (330122) - březen 2020

Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí

190 Kč

ČSN EN 50160 ed. 3/změna A3 (330122) - březen 2020

Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí

65 Kč

ČSN 33 2000-6 ed. 2/změna Z2 (332000) - březen 2020

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

350 Kč

TNI 33 2000-6 (332000) - březen 2020

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize - Komentář k ČSN 33 2000-6 ed. 2

550 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60068-2-67/změna A1 (345791) - březen 2020

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Cy: Konstantní vlhké teplo, zrychlená zkouška určená především pro součástky

125 Kč

ČSN EN 60684-3-214 ed. 2/změna Z1 (346553) - březen 2020

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 214: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny

Změna bude zrušena k 12. září 2022.

32 Kč

ČSN EN 60684-3-216/změna Z1 (346553) - březen 2020

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 216: Teplem smrštitelné trubičky se zpomaleným hořením, s omezeným nebezpečím požáru

Změna bude zrušena k 12. září 2022.

32 Kč

ČSN EN 60684-3-247/změna Z1 (346553) - březen 2020

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 247: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky s dvojitou stěnou, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny

Změna bude zrušena k 12. září 2022.

32 Kč

ČSN EN 60684-3-280/změna Z1 (346553) - březen 2020

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 280: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky, odolné proti vytváření vodivých stop

Změna bude zrušena k 24. září 2022.

32 Kč

ČSN EN 60684-3-283/změna Z1 (346553) - březen 2020

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 283: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky pro izolaci sběrnicových tyčí

Změna bude zrušena k 24. září 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60684-3-214 ed. 3 (346553) - březen 2020

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 214: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60684-3-216 ed. 2 (346553) - březen 2020

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 216: Teplem smrštitelné trubičky se zpomaleným hořením, s omezeným nebezpečím požáru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60684-3-247 ed. 2 (346553) - březen 2020

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 247: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky s dvojitou stěnou, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60684-3-280 ed. 2 (346553) - březen 2020

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 280: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, odolné proti vytváření vodivých stop

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60684-3-283 ed. 2 (346553) - březen 2020

Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 283: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky pro izolaci sběrnicových tyčí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50620/změna A1 (347012) - březen 2020

Elektrické kabely - Nabíjecí kabely pro elektrická vozidla

190 Kč

ČSN EN 60317-23/změna A1 (347307) - březen 2020

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 23: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61169-24 ed. 2/změna Z1 (353811) - březen 2020

Vysokofrekvenční konektory - Část 24: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory se šroubovým spojením obvykle používané v kabelových sítích 75 ohmů (typ F)

Změna bude zrušena k 23. srpnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 61169-24 ed. 3 (353811) - březen 2020

Vysokofrekvenční koaxiální konektory se šroubovým spojením obvykle používané v kabelových sítích 75 ohmů (typ F)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 63137-1 (353812) - březen 2020

Standardní zkoušky vysokofrekvenčních konektorů - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN 62026-2/změna A1 (354105) - březen 2020

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 2: Propojení čidel ovládačů (AS-i)

230 Kč

ČSN EN 62026-3 ed. 2/Oprava 1 (354105) - březen 2020

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 3: DeviceNet

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 50047 ed. 2 (354162) - březen 2020 nové vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Řídicí spínače - Polohové spínače 30 x 55 - Rozměry a parametry

190 Kč

ČSN EN 50047/změna Z1 (354162) - březen 2020

Spínací a řídicí přístroje nn pro průmyslové účely. Řídicí spínače. Koncové spínače 30 × 55. Rozměry a parametry

Změna bude zrušena k 6. listopadu 2020.

32 Kč

ČSN EN 50041 ed. 2 (354163) - březen 2020 nové vydání

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Řídicí spínače - Polohové spínače 42,5 x 80 - Rozměry a parametry

230 Kč

ČSN EN 50041/změna Z1 (354163) - březen 2020

Spínací a řídicí přístroje nn pro průmyslové účely. Řídicí spínače. Koncové spínače 42,5 × 80. Rozměry a parametry

Změna bude zrušena k 6. listopadu 2020.

32 Kč

ČSN EN 60934 ed. 2/změna Z1 (354175) - březen 2020

Jističe pro zařízení (CBE)

Změna bude zrušena k 20. září 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60934 ed. 3 (354175) - březen 2020

Jističe pro zařízení (CBE)

770 Kč

ČSN EN IEC 62138 (356665) - březen 2020

Jaderné elektrárny - Instrumentace a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska pro systémy využívající počítače vykonávající funkce kategorie B nebo C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN IEC 62138/změna Z2 (356665) - březen 2020

Jaderné elektrárny - Instrumentace a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska pro systémy využívající počítače vykonávající funkce kategorie B nebo C

Změna bude zrušena k 9. září 2022.

32 Kč

ČSN EN 60062 ed. 3/změna A1 (358014) - březen 2020

Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů

190 Kč

ČSN EN 60539-2/změna Z1 (358145) - březen 2020

Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem - Část 2: Dílčí specifikace - Termistory pro povrchovou montáž se záporným teplotním součinitelem

Změna bude zrušena k 23. srpnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60539-2 ed. 2 (358145) - březen 2020

Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem - Část 2: Dílčí specifikace - Termistory pro povrchovou montáž se záporným teplotním součinitelem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61333/změna Z1 (358472) - březen 2020

Značení feritových jader U a E

Změna bude zrušena k 3. září 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 61333 ed. 2 (358472) - březen 2020

Značení feritových jader

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-54 (359252) - březen 2020

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-54: Zkoušení a měření - Úhlové vychýlení mezi osou otvoru ferule a osou ferule pro cylindrické ferule

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z48 (360340) - březen 2020

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

945 Kč

ČSN EN 60335-1 ed. 3/změna A14 (361050) - březen 2020

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

340 Kč

ČSN EN 60311 ed. 2/změna Z1 (361060) - březen 2020

Elektrické žehličky pro domácnost a podobné použití - Metody měření funkce

Změna bude zrušena k 11. říjnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60311 ed. 3 (361060) - březen 2020

Elektrické žehličky pro domácnost a podobné použití - Metody měření funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 50342-2 ed. 2 (364310) - březen 2020 nové vydání

Olověné startovací baterie - Část 2: Rozměry baterií a značení svorek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50342-2/změna Z1 (364310) - březen 2020

Olověné startovací baterie - Část 2: Rozměry baterií a značení svorek

Změna bude zrušena k 19. srpnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 63202-1 (364662) - březen 2020

Fotovoltaické články - Část 1: Měření degradace způsobené světlem fotovoltaických článků z krystalického křemíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 60601-2-49 ed. 2/změna Z1 (364801) - březen 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-49: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost multifunkčních pacientských monitorů

Změna bude zrušena k 7. srpnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-75 (364801) - březen 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-75: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro fotodynamickou terapii a fotodynamickou diagnostiku

340 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-49 (364801) - březen 2020

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-49: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost multifunkčních pacientských monitorů

440 Kč

ČSN EN 50697 (367261) - březen 2020

Informační technologie - Měření spojů od konce ke konci (E2E)

230 Kč

ČSN EN 50499 ed. 2 (367920) - březen 2020 nové vydání

Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 50499/změna Z1 (367920) - březen 2020

Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím

Změna bude zrušena k 20. srpnu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2/Oprava 1 (369066) - březen 2020

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky

20 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-2 (369074) - březen 2020 nové vydání

Informační technologie - Management služeb - Část 2: Návod pro použití systémů managementu služeb

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-3 (369074) - březen 2020 nové vydání

Informační technologie - Management služeb - Část 3: Návod pro vymezení rozsahu a použitelnosti ISO/IEC 20000-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ISO/IEC 19086-2 (369867) - březen 2020

Cloud computing - Rámec dohody o úrovni služeb (SLA) - Část 2: Model metrik

440 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50291-2 ed. 2 (378372) - březen 2020 nové vydání

Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích na rekreačních vozidlech a podobných prostorách, včetně rekreačních plavidel - Dodatečné metody zkoušek a funkční požadavky

230 Kč

ČSN EN 50291-2/změna Z1 (378372) - březen 2020

Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech - Část 2: Elektrická zařízení pro pevné instalace v rekreačních vozidlech a podobných prostorech, včetně rekreačních plavidel - Dodatečné metody zkoušek a funkční požadavky

Změna bude zrušena k 26. dubnu 2022.

32 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 21593 (386655) - březen 2020

Lodě a lodní technika - Technické požadavky pro suché odpojení/připojení koncovky pro plnění zkapalněného zemního plynu jako paliva do lodí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20088-3 (386660) - březen 2020

Stanovení odolnosti izolačních materiálů proti kryogennímu vylití - Část 3: Výtrysk tekutiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

40 Jaderná technika

ČSN P CEN ISO/TS 18090-1 (404301) - březen 2020

Radiační ochrana - Charakteristika referenčního pulsního záření - Část 1: Fotonové svazky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 3252 (420049) - březen 2020 nové vydání

Prášková metalurgie - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17263 (420431) - březen 2020

Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy na vnějším povrchu tyčí, dutých tyčí a drátů pro zjištění vad průchozí zkušební cívkou

190 Kč

ČSN EN ISO 11494 (420663) - březen 2020 nové vydání

Klenoty a drahé kovy - Stanovení platiny ve slitinách platiny - Metoda ICP-OES s vnitřním standardem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12449 +A1 (421320) - březen 2020 nové vydání

Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro všeobecné použití

440 Kč

ČSN EN 1753 (421484) - březen 2020 nové vydání

Hořčík a slitiny hořčíku - Ingoty a odlitky ze slitin hořčíku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 10219-2 (425953) - březen 2020 nové vydání

Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních ocelí - Část 2: Rozměry, mezní úchylky a geometrické charakteristiky průřezu

440 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 1213-2 (441319) - březen 2020 nové vydání

Tuhá paliva - Terminologie - Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze

440 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 20074 (450026) - březen 2020

Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Management rizik geologických nebezpečí pro pobřežní potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 19901-9 (450027) - březen 2020

Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 9: Řízení strukturální integrity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN ISO 19906 (450027) - březen 2020 nové vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Polární příbřežní stavby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 550 Kč

ČSN EN ISO 13679 (451111) - březen 2020 nové vydání

Naftový a plynárenský průmysl - Postupy zkoušení pažení a připojení potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN ISO 17059 (461036) - březen 2020 nové vydání

Olejnatá semena - Extrakce oleje a příprava methylesterů mastných kyselin pro analýzu plynovou chromatografií (Rychlá metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17246 (467053) - březen 2020

Hnojiva - Stanovení chloristanu v minerálních hnojivech metodou iontové chromatografie a vodivostní detekce (IC-CD)

190 Kč

ČSN EN 17294 (467057) - březen 2020

Krmiva - Metody vzorkování a analýz - Stanovení organických kyselin metodou iontové chromatografie s vodivostní detekcí (IC-CD)

340 Kč

ČSN EN 17298 (467058) - březen 2020

Krmiva - Metody vzorkování a analýz - Stanovení kyseliny benzoové a sorbové metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC)

230 Kč

ČSN EN 17299 (467059) - březen 2020

Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Screening a stanovení povolených kokcidiostatik v doplňkových látkách a 1% a 3% úrovně křížové kontaminace a neregistrovaných kokcidiostatik a jednoho antibiotika v nízkých koncentracích v krmných směsích metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC - MS/MS)

440 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 18497 (470650) - březen 2020 nové vydání

Zemědělské stroje a traktory - Bezpečnost autonomních zemědělských strojů - Principy navrhování

340 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 131-1 +A1 (493830) - březen 2020

Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry

340 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 15216-2 (560087) - březen 2020

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda pro stanovení viru hepatitidy A a noroviru v potravinách pomocí RT-PCR v reálném čase - Část 2: Metoda průkazu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 17062 (560112) - březen 2020 nové vydání

Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů v rostlinných olejích metodou LC-MS/MS (QuOil)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 17061 (560114) - březen 2020 nové vydání

Potraviny - Směrnice pro kalibraci a kvantitativní stanovení reziduí pesticidů a organických kontaminantů chromatografickými metodami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17264 (560124) - březen 2020

Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických sloučenin - Stanovení hliníku pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17265 (560125) - březen 2020

Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických sloučenin - Stanovení hliníku optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 8454/změna Amd. 2 (569506) - březen 2020

Cigarety - Stanovení oxidu uhelnatého v kouřových kondenzátech - Metoda NDIR

65 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN ISO 248-2 (621124) - březen 2020 nové vydání

Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 2: Termogravimetrické metody za použití automatického analyzátoru s infračerveným sušením

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 2781 (621405) - březen 2020

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení hustoty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 3384-1 (621440) - březen 2020 nové vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 1: Zkoušení při konstantní teplotě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 3384-2 (621440) - březen 2020 nové vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 2: Zkoušky s teplotními cykly

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 1403 (635331) - březen 2020 nové vydání

Pryžové hadice s přízovou výztuží pro vodu pro obecné použití - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 4577 (643056) - březen 2020 nové vydání

Plasty - Polypropylen a kopolymery polypropylenu - Stanovení termooxidační stability na vzduchu - Metoda v sušárně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21970-1 (643075) - březen 2020 nové vydání

Plasty - Polyketony (PK) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 21970-2 (643075) - březen 2020 nové vydání

Plasty - Polyketony (PK) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 8483 (643141) - březen 2020 nové vydání

Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce šroubových přírubových spojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO 8533 (643160) - březen 2020 nové vydání

Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce lepených nebo laminovaných spojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN ISO 11833-1 (646301) - březen 2020 nové vydání

Plasty - Desky z neměkčeného polyvinylchloridu - Část 1: Typy, rozměry a charakteristiky pro desky o tloušťce 1 mm a větší

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11963 (646310) - březen 2020 nové vydání

Plasty - Polykarbonátové fólie - Typy, rozměry a charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 7685 (646473) - březen 2020 nové vydání

Trubky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Stanovení počáteční kruhové pevnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

TNI CEN/TR 15367-2 (656582) - březen 2020

Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 2: Automobilové benziny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

TNI CEN/TR 15367-3 (656582) - březen 2020

Ropné výrobky - Návod pro správnou provozní praxi - Část 3: Předcházení křížové kontaminaci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 16751 (659803) - březen 2020 nové vydání

Produkty z biologického materiálu - Kritéria udržitelnosti

340 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1656 (665208) - březen 2020 nové vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška v suspenzi pro hodnocení baktericidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných ve veterinární oblasti - Zkušební metody a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22633 (668633) - březen 2020

Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Stanovení rozměrových změn linolea při styku s lepidlem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 787-13 (670520) - březen 2020 nové vydání

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 13: Stanovení ve vodě rozpustných síranů, chloridů a dusičnanů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 787-15 (670520) - březen 2020 nové vydání

Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 15: Porovnání odolnosti pestrých pigmentů podobných typů proti světlu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 927-13 (672010) - březen 2020

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 13: Hodnocení odolnosti nátěru na dřevě proti úderu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 927-3 (672010) - březen 2020 nové vydání

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 3: Zkouška přirozeným stárnutím

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16074 (673027) - březen 2020 nové vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a vydatnosti nátěrové hmoty při kontinuálním lakování kovových pásů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 1114-3 (691809) - březen 2020 nové vydání

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 3: Bezpečnostní požadavky na odtahová zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 12898 (700585) - březen 2020 nové vydání

Sklo ve stavebnictví - Stanovení emisivity

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 18674-5 (721012) - březen 2020

Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 5: Měření změn napětí snímači celkového tlaku (TPC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 492 +A2 (723401) - březen 2020 nové vydání

Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 12467 +A2 (723403) - březen 2020 nové vydání

Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 14528 +A1 (724870) - březen 2020 nové vydání

Bidety - Funkční požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 14528 ed. 2/změna Z2 (724870) - březen 2020

Bidety - Funkční požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 31. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13407 +A1 (724871) - březen 2020 nové vydání

Pisoárové mísy nástěnné - Funkční požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 13407 ed. 2/změna Z2 (724871) - březen 2020

Pisoárové mísy nástěnné - Funkční požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 31. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14688 +A1 (724872) - březen 2020 nové vydání

Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Umyvadla - Funkční požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 14688 ed. 2/změna Z2 (724872) - březen 2020

Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Umyvadla - Funkční požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 31. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 16536 (727057) - březen 2020 nové vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi

190 Kč

ČSN EN 15101-1 +A1 (727246) - březen 2020 nové vydání

Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním

550 Kč

ČSN EN ISO 20504 (727562) - březen 2020 nové vydání

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Stanovení vlastností za tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0810/Oprava 1 (730810) - březen 2020

Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

20 Kč

ČSN EN 1366-12 +A1 (730857) - březen 2020 nové vydání

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1992-1-2/změna A1 (731201) - březen 2020

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

350 Kč

ČSN EN 12966 +A1 (737033) - březen 2020 nové vydání

Svislé dopravní značky - Proměnné dopravní značky

770 Kč

ČSN EN 12966/změna Z2 (737033) - březen 2020

Svislé dopravní značky - Proměnné dopravní značky

Změna byla zrušena k 30. září 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 1295-1 (750210) - březen 2020 nové vydání

Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Obecné požadavky

350 Kč

ČSN 75 5401 (755401) - březen 2020 nové vydání

Navrhování vodovodního potrubí

230 Kč

TNI CEN/TR 15897 (756405) - březen 2020

Technologie ponořeného membránového bioreaktoru (MBR)

440 Kč

ČSN EN 17211 (757786) - březen 2020

Kvalita vod - Návod pro mapování mořských rostlin a makroskopických řas v eulitorální zóně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

76 Služby

ČSN EN 14012 (760202) - březen 2020 nové vydání

Poštovní služby - Kvalita služby - Zásady vyřizování stížností

550 Kč

ČSN ISO 20228 (761504) - březen 2020

Tlumočnické služby - Právní tlumočení - Požadavky

350 Kč

ČSN EN 15017 (763500) - březen 2020 nové vydání

Služby v pohřebnictví - Požadavky

440 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 17700 (795229) - březen 2020 nové vydání

Obuv - Zkoušení svrškových součástí a podšívkových stélek - Stálobarevnost v otěru a pouštění barvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P ISO/TS 19407 (795637) - březen 2020

Obuv - Měření velikosti - Převod mezi systémy velikostí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 13437 (806140) - březen 2020 nové vydání

Geosyntetika - Instalace a extrakce vzorků v půdě pro posouzení trvanlivosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

TNI CEN/TR 17376 (807052) - březen 2020

Textilie - Bezpečnost dětského oblečení - Návod pro použití EN 14682:2014 Šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení - Specifikace

340 Kč

ČSN EN ISO 2307 (808627) - březen 2020 nové vydání

Textilní lana - Stanovení určitých fyzikálních a mechanických vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 15154-6 (831901) - březen 2020

Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 6: Pevně zabudované sprchy s více tryskami pro jiná umístění než v laboratořích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13832-2 (832520) - březen 2020 nové vydání

Ochranná obuv proti chemikáliím - Část 2: Požadavky pro omezený kontakt s chemikáliemi

340 Kč

ČSN EN 13832-3 (832520) - březen 2020 nové vydání

Ochranná obuv proti chemikáliím - Část 3: Požadavky pro dlouhodobý kontakt s chemikáliemi

340 Kč

ČSN EN ISO 13851 (833325) - březen 2020 nové vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Zásady pro konstrukci a výběr

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.20t

370 Kč

ČSN EN 13098 (833624) - březen 2020 nové vydání

Expozice pracoviště - Měření vzdušných mikroorganizmů a mikrobiálních sloučenin - Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 16000-34 (835801) - březen 2020

Vnitřní ovzduší - Část 34: Strategie měření koncentrace částic ve vzduchu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 27427 (852107) - březen 2020

Anestetické a respirační přístroje - Nebulizační systémy a jejich části

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 5362 (852160) - březen 2020

Anestetické zásobní vaky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11607-1 (855280) - březen 2020 nové vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 1: Požadavky na materiály, sterilní bariérové systémy a obalové systémy

440 Kč

ČSN EN ISO 7492 (856081) - březen 2020 nové vydání

Stomatologie - Stomatologické sondy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 338-1 V1.5.1 (875031) - březen 2020

Technické vlastnosti a metody měření zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 1: Společné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 300 468 V1.16.1 (879012) - březen 2020

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 1022 (910234) - březen 2020 nové vydání

Nábytek bytový - Sedací nábytek - Hodnocení stability

440 Kč

ČSN EN 1728 (910235) - březen 2020 nové vydání

Nábytek - Sedací nábytek - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a trvanlivosti

550 Kč

ČSN EN 14516 +A1 (914101) - březen 2020 nové vydání

Koupací vany pro domácí použití

340 Kč

ČSN EN 14516/změna Z2 (914101) - březen 2020

Koupací vany pro domácí použití

Změna byla zrušena k 31. srpnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12764 +A1 (914103) - březen 2020 nové vydání

Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Požadavky na vířivé koupací vany

230 Kč

ČSN EN 12764/změna Z2 (914103) - březen 2020

Sanitární zařízení - Požadavky na vířivé koupací vany

Změna byla zrušena k 31. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13310 +A1 (914108) - březen 2020 nové vydání

Kuchyňské dřezy - Funkční požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 13310 ed. 2/změna Z2 (914108) - březen 2020

Kuchyňské dřezy - Provozní požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 31. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14296 +A1 (914109) - březen 2020 nové vydání

Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Společná umývací koryta

230 Kč

ČSN EN 14296 ed. 2/změna Z2 (914109) - březen 2020

Sanitární potřeby - Společná umývací koryta

Změna byla zrušena k 31. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14428 +A1 (914110) - březen 2020 nové vydání

Sprchové zástěny - Funkční požadavky a metody zkoušení

350 Kč

ČSN EN 14428/změna Z2 (914110) - březen 2020

Sprchové zástěny - Funkční požadavky a metody zkoušení

Změna byla zrušena k 31. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14565 (917884) - březen 2020 nové vydání

Pružné podlahové krytiny - Podlahové krytiny na bázi syntetických termoplastických polymerů - Specifikace

340 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 14960-2 (940530) - březen 2020

Nafukovací hrací zařízení - Část 2: Další bezpečnostní požadavky na nafukovací skákací polštáře určené k trvalé instalaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 28763 (945068) - březen 2020 nové vydání

Smalty - Smaltované teplosměnné desky pro regenerační výměníky tepla vzduch-plyn a plyn-plyn - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

96 Kulturní dědictví

ČSN EN 17121 (961564) - březen 2020

Ochrana kulturního dědictví - Historické dřevěné konstrukce - Směrnice pro hodnocení nosných dřevěných konstrukcí na místě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO 8601-1 (978601) - březen 2020

Datum a čas - Zobrazení pro výměnu informací - Část 1: Základní pravidla

440 Kč

ČSN ISO 8601-2 (978601) - březen 2020

Datum a čas - Zobrazení pro výměnu informací - Část 2: Rozšíření

590 Kč

ČSN EN ISO 19115-1 (979834) - březen 2020 nové vydání

Geografická informace - Metadata - Část 1: Základy

990 Kč