ČSN ISO 14955-1 (200060) Nové vydání

Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 1: Metodika návrhu energeticky účinných obráběcích strojů

ČSN ISO 14955-1 Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 1: Metodika návrhu energeticky účinných obráběcích strojů
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument představuje uplatňování norem eko-designu na obráběcí stroje, zejména pro automaticky ovládané a/nebo číslicově řízené (NC) obráběcí stroje.
Tento dokument se zabývá energetickou účinností obráběcích strojů během fáze používání, tj. životnost obráběcích strojů. Environmentálně relevantní fáze jiné než fáze použití a příslušné dopady jiné než energie dodávané obráběcím strojů nespadají do rozsahu předmětu normy a vyžadují speciální zacházení (např. podle ISO/TR 14062).
Prvky postupu eko-designu podle ISO/TR 14062 jsou aplikovány na obráběcí stroje. Jsou stanoveny zprávy o výsledcích pro uživatele a dodavatele a monitorování výsledků.
Vyhodnocení energetické účinnosti znamená kvantifikaci použitých zdrojů, tj. dodané energie a dosaženého výsledku. Tento dokument poskytuje návod k reprodukovatelné kvantifikaci dodávané energie. Navrhuje metodiku pro kvantifikaci výsledku dosaženého v důsledku neexistence univerzálních kritérií. Účelem výsledku dosaženého v průmyslové aplikaci jsou obrobené obrobky, jejich vlastnosti (např. materiál, tvar, přesnost, kvalita povrchu), omezení výroby (např. minimální rozsah dávky, flexibilita) a další vhodné parametry pro kvantifikaci dosaženého výsledku jsou určeny konkrétně pro každou aplikaci nebo pro sadu aplikací.
Tento dokument stanoví metody pro nastavení procesu integrace aspektů energetické účinnosti do konstrukce obráběcích strojů. Není určen pro srovnání obráběcích strojů; také se tento dokument nezabývá vlivem různých typů chování uživatelů nebo různých výrobních strategií během fáze používání.
Seznamy environmentálně významných vylepšení a komponentů obráběcího stroje, ovládání komponentů obráběcího stroje a kombinace komponentů obráběcího stroje jsou uvedeny v příloze A. Příloha B poskytuje příklad použití této metodologie.
POZNÁMKA - Určité obráběcí procesy a specifické obráběcí stroje mohou umožnit významné změny v environmentálním dopadu obráběných obrobků, např. redukce materiálu pro hliníkové plechovky použitím speciální technologie lisování, vyšší výkon kompresorů při obrábění na přesných bruskách [10][13]. Environmetální dopad takových procesů nebo obráběcích strojů může být ve srovnání s environmentálním dopadem obráběných obrobků a jejich aplikací méně důležitý. Tyto změny environmentálního dopadu obráběných obrobků nejsou předmětem tohoto dokumentu, ale mohou být důležité, pokud jsou různé procesy obrábění nebo různé obráběcí stroje porovnány s environmentálním dopadem produktů. Například, přesnost obráběného obrobku může být významným parametrem pro environmentální dopad obrobku v jeho fázi použití a jakýkoliv pokus o porovnání obráběcích strojů je zamýšlen tak, aby toto nutně zohlednil.

Označení ČSN ISO 14955-1 (200060)
Katalogové číslo 509602
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 3. 2020
Datum účinnosti 1. 4. 2020
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8596135096022
Tato norma nahradila ČSN ISO 14955-1 (200060) z dubna 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 14955-2 (200060)
Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 2: Metody měření energie dodávané do obráběcích strojů a komponentů obráběcích strojů