ČSN EN ISO 18497 (470650) Aktuální vydání

Zemědělské stroje a traktory - Bezpečnost autonomních zemědělských strojů - Principy navrhování

ČSN EN ISO 18497 Zemědělské stroje a traktory - Bezpečnost autonomních zemědělských strojů - Principy navrhování
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje zásady pro navrhování aspektů autonomních strojů a vozidel (např. zemědělských traktorů, systémů přídavného zařízení traktoru, přídavných zařízení a samojízdných strojních zařízení) během provozu na polích. Kromě toho poskytuje pokyny k informacím o bezpečných pracovních postupech (včetně informací o zbytkových rizicích), které poskytuje výrobce.
Účelem tohoto dokumentu je pomáhat při zajišťování bezpečnostních požadavků, prostředků ověřování a informací pro použití k zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti zemědělských a lesnických traktorů a samojízdných strojů s funkcemi umožňujícími autonomní provozy (viz 3.7).
Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi (uvedenými v příloze A), které se týkají zemědělských a lesnických traktorů a samojízdných strojů a které umožňují autonomní provozy, pokud se používají v souladu s určením a za podmínek výrobcem důvodně předvídatelného nesprávného použití během běžného provozu a servisu.
POZNÁMKA 1 - Zatímco tento dokument uvádí zásady pro návrh, ověřování, validaci a poskytování informací pro použití autonomního zemědělského stroje (HAAM), podrobná specifikace požadavků pro konkrétní použití bude záviset na stroji a jeho provozních podmínkách. Zásady pro návrh uvedené v tomto dokumentu je proto třeba pro konkrétní HAAM rozšířit pomocí příslušných specifických norem (typu C), jsou-li k dispozici, nebo výrobcem stroje za použití posouzení rizika. Taková dodatečná specifikace požadavků na konstrukci, ověřování, validaci nebo informace o použití nespadají do předmětu tohoto dokumentu.
POZNÁMKA 2 - Bezpečnostní požadavky na konkrétní stroje, které nesouvisejí s jejich autonomními provozy, mohou být k dispozici v normách typu C pro konkrétní stroje.
Tento dokument se nevztahuje na:
- lesnické aplikace;
- mobilní, částečně mobilní nebo stacionární strojní zařízení používané pro provoz na farmě jinde, než na polích;
- provoz na veřejných komunikacích včetně příslušných požadavků na brzdové systémy a systémy řízení.
POZNÁMKA 3 - Pokud jde o přídavná zařízení (např. jejich specifická konstrukce, funkce) a komunikaci mezi traktory a přídavnými zařízeními, mohou být další rizika relevantní a mohou vyžadovat další opatření. Taková další opatření nespadají do předmětu tohoto dokumentu a jsou v odpovědnosti výrobce.
Tento dokument se nevztahuje na zemědělské a lesnické traktory, systémy přídavných zařízení traktorů, přídavná zařízení a samojízdné stroje, které byly vyrobeny před datem jeho vydání.

Označení ČSN EN ISO 18497 (470650)
Katalogové číslo 509839
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 3. 2020
Datum účinnosti 1. 4. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135098392
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 18497 (470650) z září 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)