ČSN EN 13001-3-4 (270105) Aktuální vydání

Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-4: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Ložiska

ČSN EN 13001-3-4 Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-4: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Ložiska
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument se používá spolu s EN 13001-1 a EN 13001-2, které uvádějí obecné podmínky, požadavky a metody, aby se při navrhování a při teoretickém ověřování zabránilo na jeřábech mechanickým nebezpečím.
POZNÁMKA 1 - Specifické požadavky pro jednotlivé typy jeřábů jsou uvedeny v odpovídajících evropských normách jednotlivých typů jeřábů.
Tento dokument zahrnuje ložiska jeřábů. Není určen pro ložiska v normalizovaných součástech, například převodovky, motory. Tato ložiska se však navrhují použitím účinků zatížení podle EN 13001-2 a parametrů klasifikace podle EN 13001-1.
POZNÁMKA 2 - EN 13001 3-7 je pro převody a převodovky v přípravě a pojednává o účincích zatížení na ložiska v převodových skříních.
Následují významné nebezpečné situace a nebezpečné události, které mohou vést pro osoby k rizikům během určeného používání a při předvídatelném chybném použití. Kapitoly 4 až 7 tohoto dokumentu jsou nezbytné pro omezení nebo vyloučení rizik souvisejících s následujícími nebezpečími:
- překročení únosnosti (mez kluzu, mez pevnosti, únava);
- překročení teplotních limitů materiálů nebo součástí;
- pružnostní nestabilita jeřábu a jeho částí (vzpěr, boulení).
Tento dokument se nepoužívá pro jeřáby, které byly vyrobeny před datem vyhlášení EN a slouží jako základ odkazů pro evropské normy jednotlivých typů jeřábů (viz příloha D).
POZNÁMKA - EN 13001-3-4 pojednává pouze o metodě mezních stavů podle EN 13001-1.

Označení ČSN EN 13001-3-4 (270105)
Katalogové číslo 509634
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 3. 2020
Datum účinnosti 1. 4. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 88 stran formátu A4
EAN kód 8596135096343
Tato norma nahradila ČSN EN 13001-3-4 (270105) z září 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13001-1 (270105)
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 1: Základní principy a požadavky

ČSN EN 13001-2 (270105)
Jeřáby - Návrh obecně - Část 2: Účinky zatížení

ČSN EN 13001-3-1 +A2 (270105)
Jeřáby - Obecný návrh - Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí

ČSN EN 13001-3-2 (270105)
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových lan v lanových systémech

ČSN EN 13001-3-3 (270105)
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-3: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kontaktů kolo/kolejnice

ČSN EN 13001-3-5 +A1 (270105)
Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných a odlévaných háků

ČSN EN 13001-3-6 +A1 (270105)
Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Hydraulické válce

foo