ČSN EN 13001-2 (270105) Aktuální vydání

Jeřáby - Návrh obecně - Část 2: Účinky zatížení

ČSN EN 13001-2 Jeřáby - Návrh obecně - Část 2: Účinky zatížení
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje zatížení a kombinace zatížení pro výpočet účinků zatížení jako základ pro prokázání způsobilosti jeřábu a jeho hlavních komponent. Používá se spolu s dalšími obecnými částmi řady norem EN 13001, viz příloha E. Jako takové specifikují podmínky a požadavky na návrh pro zabránění mechanickým nebezpečím jeřábů a poskytují metodu ověření těchto požadavků.
POZNÁMKA - Specifické požadavky pro jednotlivé typy jeřábů jsou uvedeny v příslušných evropských normách výrobků pro jednotlivé typy jeřábů, viz příloha E.
Následuje výčet významných nebezpečných situací a nebezpečných událostí, které mohou vést k rizikům pro osoby během normálního používání a při přiměřeně předvídatelném chybném použití. Kapitola 4 tohoto dokumentu stanovuje prostředky pro omezení nebo odstranění mechanických selhání v důsledku s následujícím:
a) nestabilita tuhého tělesa jeřábu nebo jeho částí (naklápění);
b) překročení mezní únosnosti (mez kluzu, mez pevnosti, únava);
c) pružnostní nestabilita jeřábu nebo jeho částí (vzpěr, boulení).
Nebezpečí zahrnutá v tomto dokumentu jsou uvedena v příloze G.
Tento dokument neplatí pro jeřáby, které byly vyrobeny před datem jeho vydání jako EN.

Označení ČSN EN 13001-2 (270105)
Katalogové číslo 515108
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 11. 2022
Datum účinnosti 1. 12. 2022
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8596135151080
Tato norma nahradila ČSN EN 13001-2 (270105) z září 2021
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13001-1 (270105)
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 1: Základní principy a požadavky

ČSN EN 13001-3-1 +A2 (270105)
Jeřáby - Obecný návrh - Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí

ČSN EN 13001-3-2 (270105)
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových lan v lanových systémech

ČSN EN 13001-3-3 (270105)
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-3: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kontaktů kolo/kolejnice

ČSN EN 13001-3-4 (270105)
Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-4: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Ložiska

ČSN EN 13001-3-5 +A1 (270105)
Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných a odlévaných háků

ČSN EN 13001-3-6 +A1 (270105)
Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Hydraulické válce

foo