ČSN EN 13001-3-5 +A1 (270105) Aktuální vydání

Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných a odlévaných háků

ČSN EN 13001-3-5 +A1 Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných a odlévaných háků
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma se má používat spolu s EN 13001-1 a EN 13001-2 a jako takové uvádějí všeobecné podmínky, požadavky a metody pro zabránění nebezpečí u háků při návrhu a teoretickém ověření.
Je určena pro používání spolu s ostatními obecnými částmi řady norem EN 13001, viz příloha L"
Tato evropská norma zahrnuje následující části háků a typy háků:
- tělesa veškerých typů háků vyrobená z ocelových výkovků nebo z odlévané oceli, včetně nerezové oceli;"
- opracované dříky háků se zavěšením pomocí závitu/matice.
Principy této evropské normy mohou být aplikovány na opracované dříky háků obecně. Mají však být určeny a aplikovány faktory koncentrace napětí příslušné pro návrh, neuvedené v této normě.
Nebezpečí zahrnutá v tomto dokumentu jsou určena v příloze M."
POZNÁMKA 1 - Deskové/lamelové háky, které jsou sestaveny z jedné nebo více rovnoběžných částí z válcovaných ocelových plechů, nejsou zahrnuty v tomto dokumentu."
Následuje seznam významných nebezpečných situací a nebezpečných událostí, které mohou vést k rizikům pro osoby během normálního používání a při předvídatelném nesprávném používání. Kapitoly 4 až 8 tohoto dokumentu jsou nezbytné pro omezení nebo eliminaci těchto rizik spojených s následujícími nebezpečími:
a) překročení limitů meze kluzu, meze pevnosti, únavové pevnosti, křehkého lomu";
b) překročení teplotních limitů materiálu.
Požadavky tohoto dokumentu jsou stanoveny v hlavní části dokumentu a jsou použitelné pro navrhování háků obecně."
Obvykle používané konstrukce těla a dříku háku uvedené v přílohách A, B a F jsou pouze příklady a nemělo by se na ně odvolávat jako na požadavky evropské normy. Příloha I dává návod pro výběr velikosti háku, kde těleso háku je podle přílohy A a B. Výběr tvaru háku není omezen na tvary uvedené v přílohách A a B.
Tato evropská norma je použitelná pro jeřáby, které jsou vyrobeny po datu schválení této evropské normy v CEN, a slouží jako referenční základ pro výrobkové normy jednotlivých typů jeřábů.
POZNÁMKA 2 - Tato část EN 13001 pojednává pouze o metodě mezních stavů podle EN 13001-1.

Označení ČSN EN 13001-3-5 +A1 (270105)
Katalogové číslo 515350
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 11. 2022
Datum účinnosti 1. 12. 2022
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran formátu A4
EAN kód 8596135153503
Tato norma nahradila ČSN EN 13001-3-5 +A1 (270105) z prosince 2021
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13001-1 (270105)
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 1: Základní principy a požadavky

ČSN EN 13001-2 (270105)
Jeřáby - Návrh obecně - Část 2: Účinky zatížení

ČSN EN 13001-3-1 +A2 (270105)
Jeřáby - Obecný návrh - Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí

ČSN EN 13001-3-2 (270105)
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových lan v lanových systémech

ČSN EN 13001-3-3 (270105)
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-3: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kontaktů kolo/kolejnice

ČSN EN 13001-3-4 (270105)
Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-4: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Ložiska

ČSN EN 13001-3-6 +A1 (270105)
Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Hydraulické válce

foo