ČSN EN 13001-1 (270105) Aktuální vydání

Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 1: Základní principy a požadavky

ČSN EN 13001-1 Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 1: Základní principy a požadavky
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma specifikuje obecné zásady a požadavky pro používání spolu s EN 13001-2 a normami řady EN 13001-3, a jako takové uvádějí podmínky a požadavky pro navrhování a metody ověřování těchto požadavků, aby se u jeřábů zabránilo mechanickým nebezpečím.
POZNÁMKA: Specifické požadavky pro jednotlivé typy jeřábů jsou uvedeny v příslušných evropských normách pro jednotlivé typy jeřábů.
Následuje výčet významných nebezpečných situací a nebezpečných událostí, které mohou vést k rizikům pro osoby během normálního používání a při předvídatelném chybném použití. Kapitola 4 této evropské normy je nezbytná pro omezení nebo vyloučení rizik souvisejících s následujícími nebezpečími:
a) nestabilita jeřábu nebo jeho částí (překlopení);
b) překročení mezní únosnosti (mez kluzu, mez pevnosti, únava);
c) pružnostní nestabilita jeřábu nebo jeho částí (vzpěr, boulení);
d) překročení mezních teplot materiálu nebo komponent;
e) překročení mezních deformací.
Tato norma se používá pro jeřáby, které byly vyrobeny po datu schválení této normy v CEN a slouží jako základ odkazů na evropské normy pro jednotlivé typy jeřábů.

Označení ČSN EN 13001-1 (270105)
Katalogové číslo 98672
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 2015
Datum účinnosti 1. 12. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963986722
Tato norma nahradila ČSN EN 13001-1 +A1 (270105) z října 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13001-2 (270105)
Jeřáby - Návrh obecně - Část 2: Účinky zatížení

ČSN EN 13001-3-1 +A2 (270105)
Jeřáby - Obecný návrh - Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí

ČSN EN 13001-3-2 (270105)
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových lan v lanových systémech

ČSN EN 13001-3-3 (270105)
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-3: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kontaktů kolo/kolejnice

ČSN EN 13001-3-4 (270105)
Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-4: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Ložiska

ČSN EN 13001-3-5 +A1 (270105)
Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných a odlévaných háků

ČSN EN 13001-3-6 +A1 (270105)
Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Hydraulické válce

foo