ČSN EN ISO 19115-1 (979834) Nové vydání

Geografická informace - Metadata - Část 1: Základy

ČSN EN ISO 19115-1 Geografická informace - Metadata - Část 1: Základy
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 990 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část mezinárodní normy ISO 19115 poskytuje schéma potřebné pro popis geografické informace a služeb prostřednictvím metadat. Poskytuje informace o identifikaci, rozsahu, kvalitě, prostorových a časových aspektech, o obsahu, prostorové referenci, znázornění, distribuci a jiných vlastnostech digitálních geografických dat a služeb.
Tato část mezinárodní normy ISO 19115 je aplikovatelná pro:
- katalogizaci všech typů zdrojů, aktivit centrální agentury pro sbírání a distribuci informací nebo materiálů a plný popis datových sad a služeb;
- geografické služby geografických datových sad, sbírek geografických datových sad a individuálních geografických vzhledů jevů a jejich vlastností.
Tato část ISO 19115 definuje:
- povinné a podmíněné oddíly, metadatové entity a metadatové prvky;
- minimální množinu metadat požadovanou k obsluze většiny metadatových aplikací (nalezení dat, určení způsobilosti dat pro použití, přístup k datům, přenos dat a použití digitálních dat a služeb);
- volitelné prvky metadat pro jejich přizpůsobení speciálním potřebám;
- metodu rozšíření metadat pro jejich přizpůsobení speciálním potřebám.
Ačkoliv se tato část týká digitálních dat a služeb, mohou být její principy rozšířeny na mnoho jiných forem geografických dat, jako jsou mapy, navigační mapy, textové dokumenty a také na negeografická data. Určité podmíněné prvky metadat by mohly být aplikovány na tyto jiné formy dat.

Označení ČSN EN ISO 19115-1 (979834)
Katalogové číslo 509430
Cena 990 Kč990
Datum schválení 1. 3. 2020
Datum účinnosti 1. 4. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 154 stran formátu A4
EAN kód 8596135094301
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 19115-1 (979834) z září 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 19115-2 (979834)
Geografická informace - Metadata - Část 2: Rozšíření pro data zobrazení a mřížová data