ČSN EN ISO 19115-1 (979834) Zrušená norma

Geografická informace - Metadata - Část 1: Základy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

This part of ISO 19115defines the schema required for describing geographic information and services by means of metadata. It provides information about the identification, the extent, the quality, the spatial and temporal aspects, the content, the spatial reference, the portrayal, distribution, and other properties of digital geographic data and services.
This part of ISO 19115is applicable to:
- the cataloguing of all types of resources, clearinghouse activities, and the full description of datasets and services;
- geographic services, geographic datasets, dataset series, and individual geographic features and feature properties.
This part of defines:
- mandatory and conditional metadata sections, metadata entities, and metadata elements;
- the minimum set of metadata required to serve most metadata applications (data discovery, determining data fitness for use, data access, data transfer, and use of digital data and services);
- optional metadata elements to allow for a more extensive standard description of resources, if required;
- a method for extending metadata to fit specialized needs.
Though this part of ISO 19115 is applicable to digital data and services, its principles can be extended to many other types of resources such as maps, charts, and textual documents as well as non-geographic data. Certain conditional metadata elements might not apply to these other forms of data.

Označení ČSN EN ISO 19115-1 (979834)
Katalogové číslo 95590
Cena 1 270 Kč1270
Datum schválení 1. 9. 2014
Datum účinnosti 1. 10. 2014
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 184 stran formátu A4
EAN kód 8590963955902
Změny a opravy A1 3.19t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 19115-1 (979834)
Tato norma nahradila ČSN ISO 19115 (979834) z října 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 19115-2 (979834)
Geografická informace - Metadata - Část 2: Rozšíření pro data zobrazení a mřížová data