ČSN ISO 19115 (979834) Zrušená norma

Geografická informace - Metadata

ČSN ISO 19115 Geografická informace - Metadata
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Předmětem geografické informace jsou vzhledy jevů jako abstrakce jevů reálného světa uvažované se zvláštním zřetelem k jejich poloze vůči zemskému tělesu. Zejména tato stránka geografické informace způsobuje značnou náročnost tvorby a následné správy geografických dat, která jsou jejími nositeli. V souvislosti s tím je zcela přirozená snaha využít každá k nějakému účelu vytvořená geografická data i v dalších aplikacích. To je však podmíněno všeobecnou dostupností informace o existenci takových dat a o jejich vlastnostech. Prostředkem sdílení takto zaměřené informace jsou metadata, s jejichž pomocí může producent výstižně nabídnout svá geografická data, a na základě jejichž analýzy se také může potenciální uživatel nabízených dat racionálně rozhodnout pro jejich skutečnou aplikaci. Aby mohla geografická metadata plnit funkci účinného nástroje dorozumění mezi producenty a uživateli uvažovaných geografických dat, musí vyhovovat řadě všeobecně uznávaných zásad. Jejich ucelená sestava tvoří obsah této české technické normy ČSN ISO 19115, jež je překladem příslušné mezinárodní normy (ISO). Daný dokument shrnuje požadavky kladené na metadata a prostřednictvím schémat metadat poskytuje jejich věrný popis. Specifikuje rovněž náplň sborníku dat geografických metadat, stanoví způsob jejich rozšíření nad rámec normy, nabízí návod pro praktickou implementaci geografických metadat a zabývá se i řadou jejich dalších významných náležitostí.

Označení ČSN ISO 19115 (979834)
Katalogové číslo 71350
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 10. 2004
Datum účinnosti 1. 11. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 136 stran formátu A4
EAN kód 8590963713502
Změny a opravy Z1 8.05t, Oprava 1 5.07t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2014
a nahrazena ČSN EN ISO 19115-1 (979834)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 19 115
  • ČSN ISO 19115:2004
  • ČSN ISO 19 115:2004