ČSN (normy i změny) z května 1998

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 11820 (011671) - květen 1998

Akustika - Měření tlumičů in situ

340 Kč

ČSN EN ISO 11689 (011681) - květen 1998

Akustika - Postup porovnávání údajů o emisi hluku strojů a zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.09t

360 Kč

ČSN EN ISO 2162-2 (013210) - květen 1998

Technická výrobní dokumentace - Pružiny - Část 2: Parametry pro pružiny šroubovité válcové tlačné

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.00t, Oprava 2 11.15t

270 Kč

ČSN 01 3211/změna Z1 (013211) - květen 1998

Výkresy ve strojírenství. Výrobní výkresy pružin

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 10564 (050045) - květen 1998

Materiály pro měkké a tvrdé pájení - Metody pro vzorkování měkkých pájek pro analýzu

125 Kč

14 Chladicí technika

ČSN ISO 5149 (142749) - květen 1998

Mechanická chladicí zařízení používaná pro chlazení a ohřev - Požadavky bezpečnosti

440 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 12482-1/změna Z1 (270040) - květen 1998

Jeřáby - Sledování stavu - Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 27 3005/změna Z1 (273005) - květen 1998

Visuté osobné lanové dráhy. Projektovanie, konštruovanie a montáž

Změna byla zrušena k 1. červnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 27 4009-9/změna Z2 (274009) - květen 1998

Elektrické výtahy. Projektování a konstruování. Malé nákladní výtahy

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3037 (313212) - květen 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, přesazenou křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, z titanové slitiny, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 3038 (313213) - květen 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, přesazenou křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze žáruvzdorné a korozivzdorné oceli, pasivované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 3307 (313224) - květen 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, přesazenou křížovou drážkou, se závitem k hlavě, z titanové slitiny, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 3035 (313261) - květen 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, přesazenou křížovou drážkou, s těsnou tolerancí dříku krátkým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 3381 (313262) - květen 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s přesazenou křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, z titanu, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 3305 (313267) - květen 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby s malou zápustnou hlavou s úhlem 100°, přesazenou křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 3304 (313268) - květen 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby s malou zápustnou hlavou s úhlem 100°, přesazenou křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, z titanové slitiny, anodicky oxidované, mazané MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 3760 (313274) - květen 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, přesazenou křížovou drážkou, závitem k hlavě, ze žáruvzdorné a korozivzdorné oceli, pasivované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 3759 (313323) - květen 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou, přesazenou křížovou drážkou, se závitem k hlavě, ze žáruvzdorné a korozivzdorné oceli, pasivované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 3065 (313382) - květen 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Samojistné stopkové matice, rýhované - Instalační otvory pro rýhované matice - Konstrukční norma

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3149 (313384) - květen 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Stopkové matice - Přírubové instalační otvory s naváděcím kuželem 60° - Konstrukční norma

190 Kč

ČSN EN 3643 (314343) - květen 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nýty plné, s plochou zápustnou hlavou s úhlem 100°, z titanové slitiny TI-PO2, anodicky oxidované, palcová řada

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3642 (314344) - květen 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Nýty plné, s plochou hlavou s úhlem 100°, s kompenzátorem, z titanové slitiny TI-PO2, anodicky oxidované, palcová řada

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 3644 (314345) - květen 1998 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika. Nýty plné, s ploskovypuklou hlavou, z titanové slitiny TI-PO2, anodicky oxidované, palcová řada

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 6115 (323980) - květen 1998

Stavba lodí - Navijáky rybolovných vlečných sítí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 1510/změna Z4 (341510) - květen 1998

Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro elektrická zařízení kolejových vozidel a silničních elektrických vozidel

Změna byla zrušena k 1. březnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61629-1 (346566) - květen 1998

Aramidová lesklá lepenka pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, značení a všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.01t

145 Kč

ČSN EN 61629-2 (346566) - květen 1998

Aramidová lesklá lepenka pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

125 Kč

ČSN EN 60371-3-6 (346610) - květen 1998

Elektroizolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 6: Slídový papír a skleněná tkanina spojené epoxidovým pojivem ve stavu B

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.07t

315 Kč

ČSN EN 60371-3-7 (346610) - květen 1998

Elektroizolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 7: Slídový papír s polyesterovou fólií s epoxidovým pojivem pro ovíjení vodičů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.07t

315 Kč

ČSN EN 60371-3-8 (346610) - květen 1998

Elektroizolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Pásky na bázi slídového papíru pro nehořlavé zabezpečovací kabely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

315 Kč

ČSN EN 60371-3-9 (346610) - květen 1998

Elektroizolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 9: Formovací mikanit

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

315 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61204 (351536) - květen 1998

Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Charakteristické vlastnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.01t

475 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60598-1/Cor.1 (360600) - květen 1998

Svítidla. Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60598-1/změna Z2 (360600) - květen 1998

Svítidla. Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60598-2-23 (360600) - květen 1998

Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 23: Žárovkové osvětlovací systémy na malé napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.01t

315 Kč

ČSN EN 60570-2-1/změna A1 (360612) - květen 1998

Světelný přípojnicový rozvod. Část 2: Smíšené napájecí rozvody. Oddíl 1: Třídy I a III

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-9/Cor.1 (361040) - květen 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky pro opékače topinek, grily, pečicí pánve a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. březnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-5 +A1+A2+A3/změna Z1 (361055) - květen 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na myčky nádobí (obsahuje změnu A1+A2+A3)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 11411 (369024) - květen 1998

Informační technologie - Zobrazení stavových přechodů softwaru při lidské komunikaci

230 Kč

ČSN ISO/IEC 15200 (369375) - květen 1998

Informační technologie - Algoritmus adaptivní bezztrátové komprese dat (ALDC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-6 (369642) - květen 1998

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného znaky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.00t

790 Kč

ČSN ISO/IEC 9995-7/změna Amd.1 (369812) - květen 1998

Informační technologie - Uspořádání klávesnic pro textové a kancelářské systémy - Část 7: Symboly použité pro označení funkcí

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN EN 10249-2 (420067) - květen 1998 aktuální vydání

Štětovnice tvářené za studena z nelegovaných ocelí - Část 2: Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

190 Kč

ČSN EN 610 (421363) - květen 1998

Cín a slitiny cínu - Cínové ingoty

190 Kč

ČSN EN 611-1 (421365) - květen 1998

Cín a slitiny cínu - Tvrdý cín a výrobky z tvrdého cínu - Část 1: Tvrdý cín

190 Kč

ČSN EN 577 (421405) - květen 1998

Hliník a slitiny hliníku - Tekutý kov - Specifikace

125 Kč

ČSN EN 575 (421406) - květen 1998

Hliník a slitiny hliníku - Předslitiny vyráběné tavením - Specifikace

190 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 567 (441320) - květen 1998

Koks - Stanovení sypné hmotnosti v malé nádobě

125 Kč

ČSN ISO 1013 (441323) - květen 1998

Koks - Stanovení sypné hmotnosti ve velké nádobě

125 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0000/změna Z5 (490000) - květen 1998

Názvoslovie v drevárskom priemysle. Všeobecné pojmy a vlastnosti dreva

65 Kč

ČSN 49 0002/změna Z2 (490002) - květen 1998

Názvosloví v dřevařském průmyslu. Názvosloví pilařské výroby

32 Kč

ČSN 49 0012/změna Z2 (490012) - květen 1998

Drevo. Fyzikálne a mechanické skúšky. Názvy a definície

65 Kč

ČSN EN 844-4 (490016) - květen 1998

Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 4: Termíny pro vlhkost

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

190 Kč

ČSN EN 844-6 (490016) - květen 1998

Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 6: Termíny pro rozměry řeziva

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

125 Kč

ČSN EN 844-7 (490016) - květen 1998

Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 7: Termíny pro anatomickou stavbu dřeva

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

190 Kč

ČSN EN 844-9 (490016) - květen 1998

Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 9: Termíny pro znaky řeziva

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

230 Kč

ČSN EN 113 (490670) - květen 1998

Ochranné prostředky na dřevo - Zkušební metody pro stanovení ochranné účinnosti proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Stanovení hranice účinnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.04t

405 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 787-16 (670520) - květen 1998 aktuální vydání

Všeobecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 16: Stanovení relativní barevné síly (nebo ekvivalentu barvy) a zesvětlení barvy pestrých pigmentů - Vizuální porovnávací metoda

190 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 247 (690006) - květen 1998

Výměníky tepla - Terminologie

340 Kč

ČSN EN 305 (696305) - květen 1998

Výměníky tepla - Definování výkonnosti výměníků tepla a všeobecné metody zkoušek pro stanovení výkonnosti výměníků tepla

230 Kč

ČSN EN 306 (696306) - květen 1998

Výměníky tepla - Metody měření parametrů potřebných pro stanovení výkonnosti

350 Kč

ČSN EN 308 (696308) - květen 1998

Výměníky tepla - Metody zkoušek pro ověření výkonnosti zařízení pro regeneraci tepla

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 993-12 (726020) - květen 1998

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 12: Stanovení žárovzdornosti

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0036/změna Z2 (730036) - květen 1998

Seismická zatížení staveb

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 0037/Oprava 1 (730037) - květen 1998

Zemní tlak na stavební konstrukce

20 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN ISO 10694 (836410) - květen 1998

Kvalita půdy - Stanovení organického a celkového uhlíku po termickém rozkladu

190 Kč

ČSN ISO 11465 (836635) - květen 1998

Kvalita půdy - Stanovení hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti půdy - Gravimetrická metoda

125 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 369-4 ed. 1 (877077) - květen 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 369-6 ed. 1 (877077) - květen 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 443-2 ed. 1 (877095) - květen 1998

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému č.2 (DSS2) - Specifikace vrstvy 3 rozhraní mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení základního volání a transportu - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 495 ed. 1 (877113) - květen 1998

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Spolupráce mezi uživatelskou částí širokopásmové ISDN (B-ISUP) a digitálním účastnickým signalizačním systémem číslo 2 (DSS2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 496 ed. 1 (877114) - květen 1998

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Spolupráce mezi uživatelskou částí širokopásmové ISDN (B-ISUP) a uživatelskou částí úzkopásmové ISDN (ISUP)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 656 ed. 1 (877115) - květen 1998

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Schopnosti uživatelské části B-ISDN (B-ISUP), soubor 1 (CS1) - Základní služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 657 ed. 1 (877116) - květen 1998

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Schopnosti uživatelské části B-ISDN (B-ISUP), soubor 1 (CS1) - Doplňkové služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 0604/změna Z3 (910604) - květen 1998

Nábytek. Čalouněný sedací nábytek. Technické požadavky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.