ČSN EN 60832 (359713) Zrušená norma

Izolační tyče a hlavice k univerzálním tyčím pro práce pod napětím

ČSN EN 60832 Izolační tyče a hlavice k univerzálním tyčím pro práce pod napětím
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhrady.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60832:1996. Evropská norma EN 60832:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 832:1988 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými společnými modifikacemi. Tato evropská norma se vztahuje na izolační tyče a hlavice k universálním tyčím a je rozdělena do tří kapitol: Kapitola I - určuje požadované vlastnosti pro izolační tyče s trvale připojenými nástroji a zkoušky (elektrické a mechanické), kterým tyto nástroje musí vyhovět. Kapitola II - určuje požadované vlastnosti pro nástroje, které se mohou připojovat a odpojovat od konců tyčí popsaných v kapitole I a zkoušky, kterým musí tyto nástroje vyhovět. Kapitola III - obsahuje speciální články aplikovatelné na izolační tyče a hlavice k universálním tyčím. Izolační tyče uvedené v této normě musí být vyrobeny z izolačních trubek a tyčí podle ČSN 35 9711 (IEC 855 - v ČR zavedena jako ČSN EN 60855). Členění normy je neobvyklé a také poněkud nepřehledné (i nomenklaturně). Norma obsahuje Úvod, kapitolu 1 - Předmět normy a kapitolu 2 - Termíny a definice. Dále, jak už bylo zmíněno, kapitolu I, která se člení na oddíl první - Technické vlastnosti, oddíl druhý - Typové zkoušky a oddíl třetí - Výrobní kusové zkoušky, plán zabezpečování jakosti a přejímací zkoušky. (Tyto oddíly se člení na "speciální" články.) Dále norma obsahuje kapitolu II, která se člení na oddíl čtvrtý - Technické vlastnosti společné všem napojitelným nástrojům , oddíl pátý - Typové zkoušky a oddíl šestý - Výrobní kusové zkoušky, plán zabezpečování jakosti a přejímací zkoušky. (Tyto oddíly se opět člení na "speciální" články.) Konečně kapitola III se již nečlení na oddíly, ale obsahuje pouze tři "speciální" články. Norma má kromě toho informativní Přílohu A a normativní Přílohy B, C, D, E a Přílohu ZA. ČSN EN 60832 (35 9713) byla vydána v květnu 1998.

Označení ČSN EN 60832 (359713)
Katalogové číslo 51153
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 5. 1998
Datum účinnosti 1. 6. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8590963511535
Změny a opravy opr. 5.98, Oprava 1 8.07t, Z1 11.10t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2013
a nahrazena ČSN EN 60832-1 (359713), ČSN EN 60832-2 (359713)
Tato norma nahradila ČSN IEC 832 (359713) z října 1995
Dostupnost skladem (tisk na počkání)