ČSN IEC 832 (359713) Zrušená norma

Izolační tyče a hlavice k univerzálním tyčím pro práce pod napětím

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 832:1988 a zavádí HD 542 S1:1990, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 832:1988. Norma se vztahuje na izolační tyče a na hlavice k universálním tyčím a je rozdělena do tří kapitol: Kapitola I - určuje požadované vlastnosti pro izolační tyče s trvale připojenými nástroji a zkoušky (elektrické a mechanické), kterým tyto nástroje musí vyhovět. Kapitola II - určuje požadované vlastnosti pro nástroje, které se mohou připojovat a odpojovat od konců tyčí popsaných v kapitole I a zkoušky, kterým musí tyto nástroje vyhovět. Kapitola III - obsahuje speciální články aplikovatelné na izolační tyče a hlavice k universálním tyčím. Izolační tyče uvedené v této normě musí být vyrobeny z izolačních trubek a tyčí podle ČSN 35 9711 (IEC 855). V rozsáhlé norma mají uvedené tři kapitoly několik oddílů a několik desítek článků, jimiž jsou velmi detailně popsány jejich technické vlastnosti, typové a kusové zkoušky. Některé konstrukční detaily jsou popsány a vyobrazeny v přílohách A až D. ČSN IEC 832 (35 9713) byla vydána v říjnu 1995.

Označení ČSN IEC 832 (359713)
Katalogové číslo 18057
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 10. 1995
Datum účinnosti 1. 11. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran
EAN kód 8590963180571
Norma byla zrušena k 1. 3. 2002
a nahrazena ČSN EN 60832 (359713)