ČSN ISO 7919-3 (011414) Zrušená norma

Vibrace strojů s nevratným pohybem - Měření na rotujících hřídelích a kritéria hodnocení - Část 3: Průmyslová soustrojí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 7919-3:1996. Mezinárodní norma ISO 7919-3:1996 má status české technické normy. (ČSN) ISO 7919 sestává z následujících částí: Část 1: Všeobecné směrnice, Část 2: Velké parní turbogenerátory na pozemních základech, Část 3: Průmyslová soukolí, Část 4: Plynové turbiny, Část 5: Soukolí ve vodních elektrárnách a čerpacích stanicích. Tato třetí část normy (ČSN) ISO 7919 stanovuje všeobecné směrnice pro použití kritérií hodnocení vibrací hřídele za normálních provozních podmínek, které jsou měřeny na ložiskách průmyslových soustrojí nebo v jejich blízkosti. Tyto směrnice jsou vyjádřeny jako ustálené hodnoty provozních vibrací nebo jako jakékoliv změny velikosti těchto ustálených hodnot. Obecně nemají být uvedené číselné hodnoty používány jako jediný podklad pro hodnocení vibrací, protože vibrační poměry stroje jsou posuzovány jak podle vibrací hřídele, tak podle vibrací připojené konstrukce (viz úvod k ISO 7919-1). Tato třetí část (ČSN) ISO 7919 platí pro průmyslová soustrojí s kluznými ložisky a s maximálními trvalými jmenovitými otáčkami v rozsahu od 1 000 1/min do 30 000 1/min bez omezení výkonu a velikosti, a zahrnující - parní turbíny, - turbokompresory, - turbočerpadla, - turbogenerátory, - turbodmychadla, - elektrické pohony a přidružené převody, pokud přicházejí v úvahu. Tato třetí část (ČSN) ISO 7919 se netýká velkých parních turbogenerátorů na pozemních základech pro elektrárny o výkonu větším než 50 MW (viz 7919-2), ani soustrojí vodních elektráren a čerpacích stanic o výkonu 1 MW nebo větším (viz 7919-5). Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Odkazy, kapitolu 3 - Měřící postupy a kapitolu 4 - Kritéria hodnocení. Dále norma obsahuje normativní Přílohu A. ČSN ISO 7919-3 (01 1414) byla vydána v květnu 1998.

Označení ČSN ISO 7919-3 (011414)
Katalogové číslo 52084
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 1998
Datum účinnosti 1. 6. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963520841
Norma byla zrušena k 1. 3. 2010
a nahrazena ČSN ISO 7919-3 (011414)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 7919-5 (011414)
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích - Část 5: Soustrojí ve vodních elektrárnách a čerpacích stanicích