ČSN EN 113 (490670)

Ochranné prostředky na dřevo - Zkušební metody pro stanovení ochranné účinnosti proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Stanovení hranice účinnosti

ČSN EN 113 Ochranné prostředky na dřevo - Zkušební metody pro stanovení ochranné účinnosti proti dřevokazným houbám Basidiomycetes - Stanovení hranice účinnosti
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 405 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 113:1996. Evropská norma EN 113:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma stanovuje metodu pro zjištění hranice účinnosti ochranných prostředků na dřevo proti dřevokazným houbám Basidiomycetes pěstovaných na agaru při aplikaci ochranného prostředku hloubkovou impregnací. Tato metoda se používá pro ochranné prostředky, které jsou schopné dosáhnout stejnoměrného a úplného průniku do zkušebních těles a jež zahrnují: - chemické výrobky nerozpustné ve vodě, které se testují jako účinné látky, nebo - organické ve vodě nerozpustné prostředky, použité v dodávaném stavu nebo připravované v laboratoři ředěním koncentrátů, nebo - organické ve vodě dispergovatelné prostředky, použité v dodávaném stavu nebo připravované v laboratoři ředěním koncentrátů, které jsou schopné dosáhnout stejnoměrného a úplného průniku do zkušebních těles postupem popsaným v 8.2.2, nebo - vodorozpustné prostředky, např. soli. Norma dále obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Podstata zkoušky, kapitolu 5 - Zkušební materiály a zařízení, kapitolu 6 - Vzorkování, kapitolu 7 - Zkušební tělesa, kapitolu 8 - Postup zkoušky, kapitolu 9 - Vyjádření výsledků, a nakonec informativní Přílohu A, normativní Přílohu B, informativní Přílohu C, D, E, F a NA. Za pozornost stojí právě normativní příloha B, která obsahuje čtyři způsoby sterilizace, a to: ionizujícím zářením, vodní parou, ethylenoxidem a propylenoxidem. U ethylenoxidu je toto upozornění: "Vzhledem k toxickým a explozivním vlastnostem ethylenoxidu se musí dodržet příslušná bezpečnostní opatření. Rovněž je nutno zohlednit případné národní předpisy, týkající se jeho použití." U propylenoxidu je toto upozornění: "Vzhledem k chemickým vlastnostem propylenoxidu se musí dodržet příslušná bezpečnostní opatření. Rovněž je nutno zohlednit případné národní předpisy, týkající se jeho použití." ČSN EN 113 (49 0670) byla vydána v květnu 1998.

Označení ČSN EN 113 (490670)
Katalogové číslo 52013
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 1998
Datum účinnosti 1. 6. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963520131
Změny a opravy A1 8.04t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)