ČSN ISO 5149 (142749)

Mechanická chladicí zařízení používaná pro chlazení a ohřev - Požadavky bezpečnosti

ČSN ISO 5149 Mechanická chladicí zařízení používaná pro chlazení a ohřev - Požadavky bezpečnosti
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 5149:1993. Mezinárodní norma ISO 5149:1993 má status české technické normy. Jsou zde specifikovány požadavky na projekt, konstrukci, výrobu, instalaci a provoz chladicích zařízení, které se vztahují na bezpečnost osob a majetku. Vztahuje se na všechny typy chladicích zařízení, ve kterých se chladivo vypařuje a kondenzuje v uzavřených okruzích, včetně tepelných čerpadel a absorpčních zařízení; s výjimkou chladicích zařízení, která používají jako chladivo vodu nebo vzduch. Jednotlivé bezpečnostní technické normy, určené pro jednoznačně specifikované typy chladicích zařízení se pro splnění konkrétních potřeb mohou odchylovat od požadavků, které jsou specifikovány v této mezinárodní normě za předpokladu, že úroveň dosažené bezpečnosti nebude nijak redukována. Norma je použitelná pro nová chladicí zařízení, pro rozšíření a modifikace již existujících chladicích zařízení a pro již používaná chladicí zařízení, která byla přemístěna na jiná místa k dalšímu provozování. Odchylky jsou přípustné jenom tehdy, pokud je zajištěna ekvivalentní ochrana. Tato mezinárodní norma platí rovněž v případě převedení zařízení na jiné chladivo; např. R 40 na R 12, nebo čpavek na R 22. Norma se skládá z těchto oddílů : oddíl 1 - Všeobecně, oddíl 2 - Třídění, oddíl 3 - Projekt, konstrukce a výroba zařízení, oddíl 4 - Požadavky na používání, oddíl 5 - Postupy při provozu. Konečně obsahuje Přílohu A (informativní), Přílohu B (informativní) a Přílohu C ( informativní). Z hlediska chemické bezpečnosti obsahuje norma řadu významných údajů, např.: tabulku 4 s praktickými mezními hodnotami koncentrace chladiv skupiny 1, nebo fyzikální vlastnosti chladiv v informativní příloze A. Konečně příloha B obsahuje požadavky na ochranu zdraví personálu v chladných místnostech. ČSN ISO 5149 (14 2749) byla vydána v květnu 1998.

Označení ČSN ISO 5149 (142749)
Katalogové číslo 51821
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 5. 1998
Datum účinnosti 1. 6. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963518213
Dostupnost skladem (tisk na počkání)