ČSN ISO 11166-1 (979118) Zrušená norma

Bankovnictví - Správa klíčů prostřednictvím asymetrických algoritmů - Část 1: Zásady, postupy a formáty

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 11166 specifikuje metody pro správu materiálu klíče používaného pro zašifrování, dešifrování a autentizaci zpráv vyměňovaných v průběhu finančních transakcí pouze v oblasti bankovních služeb pro velkou klientelu. Specifikuje požadavky na
i) řízení materiálu klíče v průběhu jeho životního cyklu k prevenci neautorizovaného odhalení, modifikace, nahrazení a opakovaného přenosu;
ii) ruční nebo automatickou distribuci materiálu klíče, aby byla možná interoperabilita mezi kryptografickým zařízením nebo vybavením, používajícím stejný algoritmus;
iii) zajištění integrity materiálu klíče v průběhu všech fází jeho životního cyklu, včetně jeho generování, distribuce, ukládání, zápisu, používání, archivování a zničení;
iv ) obnovu v případě selhání procesu distribuce klíčů.
Tato část ISO 11166 poskytuje prostředek, který může identifikovat auditní záznam pro celý materiál klíče.
Tato mezinárodní norma je navržena pro správu materiálu klíče, používaného u symetrických algoritmů. Distribuce klíčů je prováděna s použitím asymetrického algoritmu nebo algoritmů. Je navržena pro zprávy formátované a přenášené v kódovaných sadách znaků.

Označení ČSN ISO 11166-1 (979118)
Katalogové číslo 52058
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 5. 1998
Datum účinnosti 1. 6. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 72 stran formátu A4
EAN kód 8590963520582
Norma byla zrušena k 1. 7. 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)