ČSN EN 60137 ed. 2 (348043) Zrušená norma

Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1 000 V

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma předepisuje charakteristiky a zkoušky izolačních průchodek. Tato norma platí pro průchodky definované v kapitole 3, určené pro použití v elektrických přístrojích, strojích, transformátorech, rozváděčích a instalacích pro třífázové soustavy střídavého proudu s nejvyšším napětím pro zařízení nad 1 000 V a síťovými kmitočty od 15 Hz do 60 Hz včetně.
S podmínkou zvláštní dohody mezi odběratelem a dodavatelem, může být tato norma použita částečně nebo jako celek pro následující případy:
- průchodky používané v jiných než třífázových soustavách;
- průchodky pro vysokonapěťové soustavy stejnosměrného napětí;
- průchodky pro zkušební transformátory;
- koncovky pro silové kabely;
- průchodky pro kondenzátory.
Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátorové průchodky v této normě platí i pro průchodky tlumivek.
Tato norma platí pro průchodky vyrobené a prodané odděleně. Průchodky, které jsou částí přístrojů a které nemohou být zkoušeny podle této normy by měly být zkoušeny s přístrojem, jehož částí jsou.

Označení ČSN EN 60137 ed. 2 (348043)
Katalogové číslo 72491
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 4. 2005
Datum účinnosti 1. 5. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8590963724911
Změny a opravy Z1 7.09t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2011
a nahrazena ČSN EN 60137 ed. 3 (348043)
Tato norma nahradila ČSN EN 60137 (348043) z května 1998
ČSN EN 60137 ed. 2 (348043) z července 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)