ČSN EN 60137 ed. 3 (348043) Zrušená norma

Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1 000 V

ČSN EN 60137 ed. 3 Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1 000 V
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma předepisuje charakteristiky a zkoušky izolačních průchodek.
Tato norma platí pro průchodky definované v kapitole 3, určené pro použití v elektrických přístrojích, strojích, transformátorech, rozváděčích a instalacích pro třífázové soustavy střídavého proudu s nejvyšším napětím pro zařízení nad 1 000 V a síťovými kmitočty od 15 Hz do 60 Hz včetně.
S podmínkou zvláštní dohody mezi odběratelem a dodavatelem, může být tato norma použita částečně nebo jako celek pro následující případy:
- průchodky používané v jiných než třífázových soustavách;
- průchodky pro vysokonapěťové soustavy stejnosměrného napětí;
- průchodky pro zkušební transformátory;
- průchodky pro kondenzátory.
Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátorové průchodky v této normě platí i pro průchodky tlumivek.
Tato norma platí pro průchodky vyrobené a prodané odděleně. Průchodky, které jsou částí přístrojů a které nemohou být zkoušeny podle této normy by měly být zkoušeny s přístrojem, jehož částí jsou.

Označení ČSN EN 60137 ed. 3 (348043)
Katalogové číslo 83789
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 7. 2009
Datum účinnosti 1. 8. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963837895
Změny a opravy Z1 5.18t
Norma byla zrušena k 17. 11. 2020
a nahrazena ČSN EN 60137 ed. 4 (348043)
Tato norma nahradila ČSN EN 60137 ed. 2 (348043) z dubna 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60137 ed. 4 (348043)
Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1 000 V