ČSN EN ISO 9956-10 (050320) Zrušená norma

Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 10: Stanovení postupu elektronového svařování

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9956-10:1996. Evropská norma EN ISO 9956-10:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje požadavky pro obsah svařovacího postupu pro metodu elektronového svařování. Proměnné uvedené v této evropské normě mají vliv na metalurgii, mechanické vlastnosti, geometrii svařovaných spojů. ČSN EN ISO 9956-10 (05 0320) byla vydána květnu 1998.

Označení ČSN EN ISO 9956-10 (050320)
Katalogové číslo 51241
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 1998
Datum účinnosti 1. 6. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963512419
Norma byla zrušena k 1. 7. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 15609-3 (050312)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)