ČSN EN 1398 (269710) Zrušená norma

Vyrovnávací můstky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1398:1997. Evropská norma EN 1398:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma je použitelná pro výpočet, navrhování, konstrukci, bezpečnostní zařízení, montáž, použití, údržbu a zkoušení vyrovnávacích můstků s výjimkou a) vyrovnávacích můstků pro použití v námořní a letecké přepravě, b) zdvihacích stolů, c) zadních zdvižných čel namontovaných na vozidlech. Tato norma zahrnuje vyrovnávací můstky, které jsou používány osobami a/ nebo ručními nebo motorovými přepravními prostředky (např. vidlicovými zdvižnými vozíky) jako přepravní cesty mezi nákladními automobily, silničními a železničními vozy a částmi budov jako jsou rampy. Tato norma obsahuje požadavky sloužící k ochraně osob a předmětů proti nehodám a poškození během používání a ovládání vyrovnávacích můstků. Bezpečnostní požadavky jsou založeny na předpokladu, že vyrovnávací můstky jsou udržovány odpovědnými osobami podle návodu výrobce a obsluha byla seznámena s používáním vyrovnávacích můstků. Norma dále obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Citované normy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Seznam významných nebezpečí, kde - vedle nebezpečí úrazu je definováno i nebezpečí "vytvářené zanedbáním ergonomických zásad". Dále norma obsahuje kapitolu 5 - Výpočty a rozměry, kapitolu 6 - Bezpečnostní požadavky a opatření, kapitolu 7 - Ověřování, kapitolu 8 - Informace pro použití. Kapitola 6 je zvlášť podrobná, včetně prevence výše uvedených porušení, které se vztahují prakticky jen na ovládače. Konečně norma obsahuje informativní Přílohu A, kde je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje základní požadavky následujících Směrnic EU: Strojírenská směrnice 89/393/EHS doplněná 91/368/EHS a 93/44/EHS, Směrnice pro nízké napětí 73/23/EHS s výjimkou 6.2 této normy. Naplnění této normy je jedním z prostředků shody se základními požadavky danými Směrnicemi. Upozornění: Na výrobek (výrobky), spadající do předmětu této normy, se mohou použít další požadavky a další směrnice EU. Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 1398 (26 9710) byla vydána v květnu 1998.

Označení ČSN EN 1398 (269710)
Katalogové číslo 52298
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 1998
Datum účinnosti 1. 6. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963522982
Norma byla zrušena k 1. 10. 2009
a nahrazena ČSN EN 1398 (269710)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)