ČSN EN 818-2 (270083) Zrušená norma

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 2: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 8

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 818-2:1996. Evropská norma EN 818-2:1996 má status české technické normy. V předmluvě se upozorňuje, že tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje plnění podstatných požadavků směrnic EU. (Norma bohužel neuvádí ani příkladově, které směrnice má na mysli, resp. ke kterým směrnicím je tato norma harmonizována. Je pravděpodobné, že to budou Směrnice pro strojní zařízení 89/392/EHS, plus její změny 91/368/EHS a 93/44/EHS.) (ČSN) EN 818 má tyto části: Část 1: Všeobecné přejímací podmínky, Část 2: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 8. Část 3: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 4. Část 4: Vázací řetězy - Třída 8. Část 5: Vázací řetězy - Třída 4. Část 6: Řetězové vázací prostředky - pokyny pro použití a údržbu. Část 7: Řetězy s přesnou tolerancí pro řetězová zdvihadla a jiná zdvihací zařízení. Třída T (typy T, DAT, DT). Tato druhá část (ČSN) EN 818 stanovuje bezpečnostní požadavky, pro krátkočlánkové řetězy střední tolerance třídy 8 určené pro použití ve vázacích řetězech a pro obecné účely zdvihání. Jsou to elektricky svařované ocelové krátkočlánkové řetězy, tepelně zpracované a zkoušené v souladu se Všeobecnými přejímacími podmínkami podle (ČSN) EN 818-1. Rozsah jmenovitých tlouštěk řetězů, které podléhají této části (ČSN) EN 818, je od 4 mm do 45 mm. Rizika zahrnutá v této části jsou uvedena v kapitole 4. Základy pro výpočet tabulkových hodnot pro rozměry, nosnost a mechanické vlastnosti jsou uvedeny v Příloze A. V Příloze B je uvedena informace o hmotnosti (kg/m) řetězu. V Příloze C je uveden příklad systému označování pro řetězy. Norma tedy obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Rizika, kapitolu 5 - Bezpečnostní požadavky, kapitolu 6 - Ověření bezpečnostních požadavky, kapitolu 7 - Značení, kapitolu 8 - Certifikát výrobce, kapitolu 9 - Pokyny pro použití. Dále norma obsahuje - jak už bylo zmíněno - informativní Přílohu A, B a C. ČSN EN 818-2 (27 0083) byla vydána v květnu 1998.

Označení ČSN EN 818-2 (270083)
Katalogové číslo 51875
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 1998
Datum účinnosti 1. 6. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963518756
Norma byla zrušena k 1. 2. 2009
a nahrazena ČSN EN 818-2 +A1 (270083)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 818-1 +A1 (270083)
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné přejímací podmínky

ČSN EN 818-2 +A1 (270083)
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 2: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 8

ČSN EN 818-3 +A1 (270083)
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 3: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 4

ČSN EN 818-4 +A1 (270083)
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 4: Vázací řetězy - Třída 8

ČSN EN 818-5 +A1 (270083)
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 5: Vázací řetězy - Třída 4

ČSN EN 818-6 +A1 (270083)
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 6: Vázací řetězy - Specifikace k informacím pro používání a údržbu poskytované výrobcem

ČSN EN 818-7 +A1 (270083)
Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 7: Řetězy s přesnou tolerancí pro řetězová zdvihadla - Třída T (provedení T, DAT a DT)