ČSN ISO 10059-1 (726051) Zrušená norma

Žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Stanovení pevnosti v tlaku za studena - Část 1: Rozhodčí zkouška bez podložek

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 10059-1:1992. Mezinárodní norma ISO 10059-1:1992 má status české technické normy. (ČSN) ISO 10059 se skládá z následujících dvou částí: Část 1: Rozhodčí zkouška bez podložek a Část 2: Zkouška s podložkami. Tato mezinárodní norma určuje metodu stanovení pevnosti v tlaku za studena žárovzdorných výrobků tvarovaných hutných. ČSN ISO 10059-1 (72 6051) byla vydána v květnu 1998. Touto normou se ruší ČSN 72 6013 ze září 1980.

Označení ČSN ISO 10059-1 (726051)
Katalogové číslo 52359
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 1998
Datum účinnosti 1. 6. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963523590
Norma byla zrušena k 1. 8. 1999
a nahrazena ČSN EN 993-5 (726020)
Tato norma nahradila ČSN 72 6013 (726013) z června 1981